06/02/2024

OBAVIJEST o zatvarnju ŽC za sav promet

 Privremeno se zatvaraju za sav promet 3  Županijske ceste i to: 

 1. Bizovac, Sunčana, 9.2.2024. od 06:00 do 16:00 sati
 2. Koška , K. Frankopana, 12.2.2024. od 06;00 do 16:00 sati
 3. Koška, P. Krešimira i B. Radić, 12.2.2024. od 06:00 do 16:00 sati

 radi Izvođenja radova.

UPRAVA ZA CESTE - SUGLASNOST

+Pročitaj više
06/02/2024

IZVJEŠĆE - o financiranju političkih aktivnosti iz Proračuna Općine Bizovac u 2023. godini

 IZVJEŠĆE

+Pročitaj više
06/02/2024

OBAVIJEST - zakupnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac

Obavještavaju se zakupnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske da su temeljem članka 38. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu(NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), dužni jedinici lokalne samouprave na čijem se područje zemljište nalazi podnijeti Godišnje izvješće o ispunjenju ciljeva Gospodarskog programa do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan Pravilnikom o gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 104/22).

U skladu s navedenim pozivaju se zakupnici temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac da dostave Izvješće o ispunjenju ciljeva Gospodarskog programa za 2023. godinu najkasnije do 31. ožujka 2024 . godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Bizovac , Kralja Tomislava 89.
Ukoliko ne dostave predmetno Izvješće, temeljem članka 43. stavka 4. točka c, Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), raskinut će se ugovor o zakupu ako zakupnik ne ostvaruje ciljeve Gospodarskog programa koji čini sastavni dio ugovora o zakupu


OBRAZAC IZVJEŠĆA

+Pročitaj više
02/02/2024

BRIGA O ŽIVOTINJAMA - zakonske obveze vlasnika

 ZAKONSKE OBVEZE SKRBNIKA PASA
 KONTROLA RAZMNOŽAVANJA
 PSI I MAČKE

+Pročitaj više
02/02/2024

JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Bizovac

 JAVNI POZIV
 OBRAZAC PRIJEDLOGA KANDIDATA
 OBRAZAC O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
 PRIVOLA

+Pročitaj više
30/01/2024

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE - o nacrtu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bizovac

POZIV
NACRT ODLUKE
OBRAZLOŽENJE
OBRAZAC ZA SAVJETOVANJE
OBRAZAC IZVJEŠĆA

+Pročitaj više
30/01/2024

Besplatna pokazna radionica o rezidbi voćaka

Proljetna rezidba voćaka je mjera uzgoja koja se preporučuje za gotovo sve voćne vrste. Njome se između ostalog nastoji povećati rodnost i kvaliteta ploda. Više o rezidbi voćnih vrsta u voćnjacima moći ćete saznati na besplatnoj radionici koja će se pod pokroviteljstvom Općine Bizovac održati  u petak 2. veljače 2024. s početkom u 14.00 sati.  Pokaznu radionicu će voditi agronom  Ivan Miličević iz tvrtke Eko Gruda iz Osijeka.
Pozivaju se svi zainteresirani da se okupe ispred općinske zgrade u Bizovcu u najavljeno vrijeme, kada će se zajedno krenuti u obližnje voćnjake.

+Pročitaj više
23/01/2024

JAVNI POZIV - za predlaganje programa i projekata udruga od općeg interesa u Općini Bizovac u 2024. godini

 JAVNI POZIV

 OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA ZA 2023.
 OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2023.

 UPUTE ZA PRIJAVITELJE
 OBRAZAC PRIJAVE ZA 2024.
 IZJAVA
 PRIVOLA
 


+Pročitaj više
22/01/2024

Obavijest o sustavnoj deratizaciji

 Djelatnici  tvrtke „Sanitacija“ iz Osijeka , obavljat će sustavnu deratizaciju na području Općine Bizovac u razdoblju od 29. siječnja do 9. veljače 2024. prema slijedećem rasporedu:

+Pročitaj više
22/01/2024

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ - za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Bizovac

JAVNI NATJEČAJ
OBRAZAC  ZAHTJEVA 
OBRAZAC PONUDE

+Pročitaj više
22/01/2024

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge iz Proračuna Općine Bizovac za 2024

 GODIŠNJI PLAN

+Pročitaj više