Gospodarstvo
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
Matko
Strategija razvoja
Akti Općinskog načelnika


Na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 19. svibnja 2013. godine  za općinskog načelnika Općine Bizovac izabran je Srećko Vuković ( HDSSB ) i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić ( HDSSB ).
 
r. br.
Imeiprezime
Adresa
funkcija
razdoblje
1.
SREĆKO VUKOVIĆ
BizovacKraljaTomislava 225
općinski načelnik
2013-2017
2.
TANJA TAVIĆ
Bizovac, Kralja Tomislava 145
zamjenica načelnika
2013-2017
 
 
POPIS SVIH OPĆINSKIH NAČELNIKA
R. br.
Ime i prezime
Adresa
Stranka
razdoblje
1.
STJEPAN SRŠIĆ 
Bizovac, Kralja Tomislava 128
HDZ
1993-2005
2.
MIRKO SUDAR
Bizovac, Kolodvorska 28
HSS
2005-2009
3.
SREĆKO VUKOVIĆ
Bizovac, Kralja Tomislav 225
HDSSB
2009-2017

ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA
2009. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o vrijednosti boda zakupa prostora.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Pravila protokola.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Pravilnik o radnom vremenu načelnika.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o naknadi za priključenje na plin.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o javnosti rada načelnika.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Pravilnik o radnom vremenu nacelnika.pdf

2010. godina

http://www.opcina-bizovac.hr/files/Suglasnost na cijenu vode.doc

http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o visini osnovice za obračun plaće.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o darovanju nekretnine.doc

2011. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o dodjeli stipendija 2011-2012..doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o plaćanju naknade za vodovodnu mrežu-Brezak.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o placanju naknade za vodovodnu mrežu-Bošnjak.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o provođenju javnih radova 2011.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel 2011..doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRAVILNIK o pomoći za opremu novorođenog djeteta 2011.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Suglasnost na cijenu vode 2011..doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Suglasnost za javni prijevoz - Cameo d.o.o. 2011.doc

2012. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o visini osnovice za podmirenje troškova stanovanja.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Suglasnost za korištenje stajališta.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Zaključak o odobrenju sredstava.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Zaključak o provođenju deratizacije u 2012. godini.doc

http://www.opcina-bizovac.hr/files/Zaključak o stanju sigurnosti za 2011..doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o darovanju - cesta Cret- Habjanovci.doc

2013. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Procedura donosenja proracuna.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Procedura naplate potrazivanja.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Procedura stvaranja ugovornih obveza.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Procedura zaprimanja racuna, njihove provjere i placanja.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Suglasnost na imenovanje zapovjenika DVD- Bizovac.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Suglasnos na imenovanje zapovjenika DVD Habjanovci.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/suglasnost na imenovanje zapovjednika VZ Opcine Bizovac.pdf

http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o osnivanju postrojbe CZ.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o visini naknade za prikljucenje na plin.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o visini osnovice placa.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan gospodarenja otpadom za 2012.pdf

2014. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Nacelnik-stipendije 2014..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Nacelnik-imenovanje NO Dvorac d.o.o..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Nacelnik-povjerenici CZ.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Nacelnik-prijevoz 2014..pdf


2015. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. Topli obrok ucenika 2015.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. Prijevoz ucenika 2015.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/11. Prijevoz ucenika 2015 rujan-prosinac.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/6. Odluka o određivanju mjesa pokretne prodaje-usvojena.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/7. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - izrada Strategije.pdf

2016. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan savjetovanja s javnoscu u 2016..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Pravilnik o financiranju javnih potreba.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Eticki kodeks sluzbenika i namjestenika Opcine Bizovac.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/20. Odluka o visini osnovice place.pdf


glasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596