Proračun općine

PRORAČUN 2012. godine
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2012.pdf

PRORAČUN 2013. godine
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2013.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/BILANCA - 2013.pdf
PRORAČUN 2014. godine
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2014 godinu II.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2014 - 1. izmjene.pdf

PRORAČUN 2015. godine
Usvojen proračun
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015.pdf
Polugodišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015-polugodisnji izvjestaj.pdf
Godišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015-godisnji izvjestaj.pdf
Proračun za građane
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun u malom za 2015.pdf

PRORAČUN 2016. godine
Prijedlog proračuna
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - prijedlog.pdf
Usvojen proračun
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2016..pdf
Proračun za građane
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - u malom.pdf
I. Izmjena proračuna
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - 1. izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - 2. izmjene.pdf 
Polugodišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Polugodisnji izvjestaj za 2016..pdf
Godišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnj izvjestaj za 2016.pdf
PRORAČUN 2017. godine

Prijedlog proračuna
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2017.pdf
Usvojen proračun
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2017..pdf
Proračun u malom
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun u malom za 2017.pdf
Polugodišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2017. - polugodisnji.pdf
Odluka o Izmjenama proračuna
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2017. - 1. izmjene.pdf
Godišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnji obracun proracuna za 2017.pdf
PRORAČUN 2018. godine
PRIJEDLOG PRORAČUNA 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2018 - prijedlog.pdf
USVOJEN PRORAČUN ZA 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2018, usvojen III Excel.pdf
PRORAČUN U MALOM 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun u malom za 2018..pdf
Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2018 -1. izmjene.pdf
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2018 -2. izmjene.pdf
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/pougodisnji 2018.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Obrasci finacijskih izvještaja
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2018-12.xls
FINA-potvrda o predaji
http://www.opcina-bizovac.hr/files/potvrda o predaji.pdf
Godišnji izvještaj-usvojen
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godisnji Izvjestaj-2018..pdf
Bilješke uz finacijski izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/biljeske 2018.pdf
PRORAČUN 2019. godine
PRIJEDLOG PRORAČUNA 2019.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2019..pdf
USVOJEN PRORAČUN ZA 2019.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2019. usvojen.pdf
PRORAČUN U MALOM 2019
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun u malom 2019..pdf
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/polugodisnji izvjestaj za 2019.pdf
1. IZMJENE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2019. 1. IZMJENE.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Obrasci finacijskih izvještaja
http://www.opcina-bizovac.hr/files/izvjestaj 2019,potpisan.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2019-12.xls
FINA - potvrda o predaji
http://www.opcina-bizovac.hr/files/predaja izvješća 2019.pdf
Bilješke uz finacijske izvještaje
http://www.opcina-bizovac.hr/files/biljeske godisnji 2019.doc
Godišnji izvještaj-usvojen

PRORAČUN 2020. godine

PRIJEDLOG PRORAČUNA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/prijedlog proracuna 2020.docx
USVOJEN PRORAČUN
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2020.docx
PRORAČUNU MALOM
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun u malom za 2020..docx
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Polugodisnji izvjestaj za 2020 godinu.pdf
REBALANS PRORAČUNA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2020 I izmjene.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnji obračun proracuna 2020.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2020-12.xls
http://www.opcina-bizovac.hr/files/bilanca 2020-12 BM.pdf

PRORAČUN 2021. godine
PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.
USVOJEN PRORAČUN ZA 2021. 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2021.pdf
PRORAČUN U MALOM
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun u malom za 2021..pdf
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

REBALANS PRORAČUNA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ