Vijeća mjesnih odbora


POPIS ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
 
Vijeće mjesnog odbora Bizovac
         1.        Milan Kranjčević,predsjednik
         2.        Davor Blažević,zamjenik predsjednika
         3.        Berislav Franjić
         4.        Mario Mihalj
         5.        Stjepan Sršić
         6.        Krešimir Vuković
         7.        Jurica Kordić, članovi
 
Vijeće mjesnog odbora Brođanci
         1.        Miroslav Vidaković,predsjednik
         2.        Nikola Lacković,zamjenik predsjednika
         3.        Marina Arambašić,
         4.        Albin Vidaković,
         5.        Alen Vidaković,članovi
 
Vijeće mjesnog odbora Cret Bizovački
         1.        Milan Bajs,predsjednik
         2.        Vladimir Sekalec,zamjenik predsjednika
         3.        Rudolf Šimić
         4.        Kristina Cesarec
         5.        Josip Jurković,članovi
 
Vijeće mjesnog odbora Habjanovci
         1.        Antun Lovrić, predsjednik
         2.        Hrvoje Marjanović,zamjenik predsjednika
         3.        Tihomir Bošnjak
         4.        Dražen Kaluđer i
         5.        Alen Brajković,članovi
 
Vijeće mjesnog odbora Novaki Bizovački
         1.        Matea Hrvat, predsjednik
         2.        Mario Klasić, zamjenik predsjednika
         3.        Ivan Vidaković
         4.        Jerko Alerić
         5.        Goran Kurtović, članovi
 
Vijeće mjesnog odbora Samatovci
         1.        Vlatko Vujnovac,predsjednik
         2.        Branko Tukara, zamjenica predsjednika
         3.        Kristina Torjanac,
         4.        Miroslav Matković,
         5.        Josip Šarčević, članovi
 
Vijeće mjesnog odbora Cerovac
         1.        Stanislav Vranić, predsjednik
         2.        Vojislav Vranić, zamjenica predsjednika
         3.        Silvija Josipović Beronja, član