Gospodarstvo
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
Matko
Strategija razvoja
Zaštita i spašavanje
VJEŽBA - "BIZOBAC" 2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/VJEZBA BIZOVAC 2013..zip


VAŽEĆI PLANOVI

1. Plan zaštite i spašavanja Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan zastite i spasavanja.pdf

2. Plan zaštite od požara Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan zastite od pozara.pdf

3. Plan civilne zaštite Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan civilne zastite.pdf

4. Procjena ugroženosti od požara Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/4. Procjena ugrozenosti od pozara - 2015.pdfglasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596