O nama

1.     PROSTORNI POLOŽAJ
Općina Bizovac - jedinica je lokalne samouprave osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 90/92.).
Smještena je u Osječko-baranjskoj županiji u njenom središnjem dijelu. Graniči s Gradom Valpovom na sjeveru, s Općinom Petrijevci na istoku, a s Općinom Koška i Općinom Podgorač na zapadu, te s južne strane s Općinom Čepin. 
Prostire se na površini 100,64 km2 i obuhvaća 8 naselja: Bizovac, Brođanci, Cerovac, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački, Samatovci i Selci.
Općinsko središte Bizovac je udaljeno 18 km od Osijeka, 9 km od Grada Valpova i 30 km od Grada Našica. Istočnim dijelom uz samu granicu općine prolazi međunarodni cestovni pravac koridor C - V.
Područje Općine Bizovac je dio šireg područja Istočne Hrvatske koji reljefno pripada sjeveroistočnom, pretežito nizinskom, ravničarskom dijelu geografske cjeline i zahvaća 100 % općine. Na modeliranje i izgled današnjeg reljefa presudnu ulogu su imali riječni tokovi Dunav, Drava i Sava i njihovi pritoci. Ovo je područje tipične akumulacijske nizine sa jednoličnim i geološki mladim reljefom nadmorske visine 90 m do 100 m.
 
2.     STANOVNIŠTVO
Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2021. godine, Općina Bizovac   ima 3.733 stanovnika.