općina
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
Matko
Strategija razvoja
Jedinstveni upravni odjel
POPIS RADNIH MJESTA U OPĆINI BIZOVAC
 
 
 
 
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta
Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski rang
Glavni rukovoditelj
 
 
 
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
1.
Rukovoditelj
 
Razina
 
 
Samostalni upravni referent za komunalne poslove – Voditelj Vlastitog pogona
1.
4.
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta
Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski rang
Stručni suradnik
 
 
 
Stručni suradnik za računovodstvo i proračun
8.
Referent
 
 
 
blagajnik
11.
 
komunalni redar
11.
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
Potkategorija radnog mjesta
Naziv radnog mjesta
Klasifikacijski rang
Namještenici II. podkategorije
 
Razina
 
 
komunalni radnik
1.
12.
 
spremačica
2.
13.
 
 
 
 
 
Popis službenika i namještenika Općine Bizovac na dan 31. 12. 2015.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
  1. Nediljko Pušić, pročelnik JUO  (tel: 031/675-301), mail: procelnik@opcin-bizovac.hr )
  2. Željko Franjić, samostalni upravni referent za komunalne poslove – Voditelj Vlastitog pogona
  3. Katica Sršić, stručni suradnik za računovodstvo, proračun i financije 
  4. Ljerka Đaniš, računovodstveno-upravni referent, blagajnik
  5. Tomislav Katić, pomoćni radnik (vlastiti pogon)
  6. Tibor Jakofi, pomoćni radnik  (vlastiti pogon)
  7. Eva Škarić, spremačica
 
glasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596