Sjednice Općinskog vijeća

 
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno opravdanim slučajevima i na drugi način. Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima  pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Predsjednik saziva sjednicu po potrebi a majmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku 15 dana, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski načelnik, u roku od 8 dana.
Ako Općinski načelnik ne sazove sjednicu u roku od 8 dana, sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku  i sredstvima javnog priopćavanja.
Sjednice Općinskog Vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz suglasnost predsjednika Vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZVADAK

Iz Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac

(„Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09, 2/13. i 1/21.)

 

 

  XV.          JAVNOST RADA

 

Članak 84.

Sjednice Općinskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća, prema redoslijedu prijave.

 

Članak 85.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Općine.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 




ZAPISNICI SA SJEDNICA OPĆINSKOG  VJEĆA MANDAT (2021-2025)

2024. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 22.sjednice vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 23.sjednice vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/svečana 24.sjednica vijeća.pdf


2023. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ zapisnik 14.sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 15. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 17. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 18. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 19. sjednica vijeća,pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files zapisnik 20. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files zapisnik 21. sjednica vijeća. pdf



2022. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 13. sjednica vjeća. pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 12. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 11. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 10. svečana sjednica vijeća. pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik  9. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik  8. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik  7. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik  6. sjednica vijeća. pdf

2021. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik  5. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik  4. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik  3. sjednica vijeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik  2. sjednica vjeća.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik konstituirajuće sjednice vijeća.pdf







ARHIVA

Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća (mandat 2009 - 2013.)
 
2009. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/3. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/4. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/5. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/6. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/7. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
2010. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/8. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/9. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/10. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/11. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/12. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/13. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/14. sjednica-zapisnik.pdf
2011. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/16. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/17. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/19. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/20. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/21. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/22. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/23. sjednica-zapisnik.pdf
2012. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/24. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/25. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/27. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/28. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/29. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/30. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/31. sjednica-zapisnik.pdf
2013. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/32. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/33. sjednica-zapisnik.pdf

 
Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća (mandat 2013-2017.)

2013. godina 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. sjednica 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. sjednica 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/3. sjednica 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/4. sjednica 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/5. sjednice 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 6. sjednice.pdf
2014. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/7. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/8. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/9. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/10. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/11. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/12. sjednica-zapisnik.pdf
2015. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/13. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/14. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/15. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/16. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/17. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/18. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/19. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/20. sjednica-zapisnik.pdf
2016. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/21. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 22. sjednice 2016.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 23 svečane 2016.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 24 sjednice 2016.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 25 sjednice 2016.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 26. sjednice 2016.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 27 sjednice 2016.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 28. sjednica 2017.pdf
2017. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 29. sjednica 2017.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 30. sjednica 2017.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 1. sjednica 2017.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 2. sjednica 2017.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 3. sjednica 2017.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 4. sjednica 2017.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/5-2017, zapisnik.pdf

2018.. godina
ttp://www.opcina-bizovac.hr/files/6-2018, zapisnik sjednice.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/7-2018, zapisnik sjednice.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 8. sjednice 2018..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/9-2018, zapisnik sjednice, svecane.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 10. sjednice 2018..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 11. sjednice 2018..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 12. sjednice 2018..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 13. sjednice 2018..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 14. sjednice 2018..pdf
2019. godina http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 15. sjednice 2019..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 16. sjednice 2019..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 17. sjednice 2019.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 18. sjednice 2019.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 19. sjednice 2019.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 20. sjednice 2019.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 21. sjednice 2019.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 22. sjednice 2019.pd
Nazočnost vijećnika sjednicama vijeća
Radni materijali za sjednice Općinskog vijeća
2014. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PDF - 7. sjednica.zip 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/8. sjednica, materijali.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/10. sjednica,materijali.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Materijali 11. sjednice.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/12. sjednica vijeca -materijali.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/13. sjednica-materijali.zip

2015. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/14. sjednica-materijali.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PDF - 15. sjednica.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/17. sjednica vijeca.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PDF-materijali 18. sjednica.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PDF-materijali 20. sjednica.zip

2016. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/21. sjednica-materijali.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/22. sjednica-MATERIJALI.pdf

2017. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. materijali 4-2017.pdf

2018. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/materijali 6. sjednice.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/materijali 18-2019.pdf