općina
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
Matko
Strategija razvoja
Sjednice Općinskog vijeća
 
Sjednice Općinskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom, a samo u izuzetno opravdanim slučajevima i na drugi način. Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima  pet dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti. Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem. Predsjednik saziva sjednicu po potrebi a majmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku 15 dana, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski načelnik, u roku od 8 dana.
Ako Općinski načelnik ne sazove sjednicu u roku od 8 dana, sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se vijećnicima, općinskom načelniku, zamjeniku općinskog načelnika, predsjednicima Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bizovac i sredstvima javnog priopćavanja.
Sjednice Općinskog Vijeća su javne. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća uz suglasnost predsjednika Vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice.

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZVADAK

Iz Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac

(„Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09. i 2/13.)

 

 

  XV.          JAVNOST RADA

 

Članak 84.

Sjednice Općinskog Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

 

Članak 85.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Najava održavanja sjednice i materijal za sjednicu objavljuju se na službenim web stranicama Općine.

 

NAPOMENA - Ukoliko je broj prijavljenih osoba veći od broja raspoloživim mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad vijeća prema redoslijedu prijavljivanja. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
2009. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/3. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/4. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/5. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/6. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/7. sjednica vijeća 09 - zapisnik.doc
2010. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/8. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/9. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/10. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/11. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/12. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/13. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/14. sjednica-zapisnik.pdf

2011. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/16. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/17. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/19. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/20. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/21. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/22. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/23. sjednica-zapisnik.pdf
2012. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/24. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/25. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/27. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/28. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/29. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/30. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/31. sjednica-zapisnik.pdf
2013. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/32. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/33. sjednica-zapisnik.pdfZapisnici sa sjednica Općinskog vijeća (mandat 3013-2017.)


3013. godina 

http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. sjednica 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. sjednica 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/3. sjednica 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/4. sjednica 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/5. sjednice 2013 - zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zapisnik 6. sjednice.pdf

2014. godina

http://www.opcina-bizovac.hr/files/7. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/8. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/9. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/10. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/11. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/12. sjednica-zapisnik.pdf

2015. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/13. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/14. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/15. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/16. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/17. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/18. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/19. sjednica-zapisnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/20. sjednica-zapisnik.pdf

2016. godina

http://www.opcina-bizovac.hr/files/21. sjednica-zapisnik.pdf


Radni materijali za sjednice Općinskog vijeća


2014. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PDF - 7. sjednica.zip 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/8. sjednica, materijali.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/10. sjednica,materijali.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Materijali 11. sjednice.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/12. sjednica vijeca -materijali.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/13. sjednica-materijali.zip

2015. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/14. sjednica-materijali.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PDF - 15. sjednica.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/17. sjednica vijeca.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PDF-materijali 18. sjednica.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PDF-materijali 20. sjednica.zip

2016. godina
http://www.opcina-bizovac.hr/files/21. sjednica-materijali.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/22. sjednica-MATERIJALI.pdf

glasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596