Izjava o pristupačnosti

http://www.opcina-bizovac.hr/files/izjava o pristupacnosti.pdf

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Bizovac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.općina-bizovac.hr

Stupanj usklađenosti
Internetska stranica djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
• Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava,
• Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
• Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
• Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
• Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
• Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 1. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Bizovac.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti i davanje povratnih informacija je službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Općine Bizovac, Nediljko Pušić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac.
Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu: Ulica Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac
Ili putem elektronske pošte: procelnik@opcina-bizovac.hr

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.