Bizovac

Povijest Bizovca

Da se na ovim prostorima živjelo u pred povijesnom razdoblju dokazuje nam pronalazak ostave s 332 dobro očuvana uporabna predmeta iz srednjega brončanoga doba, koju je na njivi Lepodrevci 1885. godine izorao jedan bizovački seljak. Među nalazima nalaze se brončani srpovi, klinaste sjekire, koplja, nakit, oruđa i drugo.U pisanim dokumentima spominje se da je 1333. godine Bizovac zajedno s Ladimirevcima u ovom drugom selu imao zajedničku crkvu posvečenu sv. Kuzmi i Damjanu.Srednjovjekovni naziv mjesta bio je Byezafalva u gospoštiji Karaševo i vlasništvo viteškog reda sv. Ivana Jeruzalemskog. Popis Požeškog sanđaka iz 1579. godine donosi zapis o selu Bisofzy s 8 kuća, koje je u vrijeme osmanske vlasti pripadalo kadiluku Osijek i nahiji Karas.Od 1721. godine Bizovac je u posjedu valpovačkog vlastelinstva s 23 domaćinstva. U  jednoj staroj crkvenoj listini stoji da se naseljavanje Bizovca na mjestu , gdje se danas nalazi izvršilo u razdoblju između 1752. i 1755. godine  prisilnim preseljenjem stanovništva s okolnih salaša, koji su se nalazili na mjestima istoimenih njiva današnjeg bizovačkog atara.U popisu stanovništva Bizovca s početka 1737. godine nalazimo starosjedilačka prezimena, koja su se održala do današnjih dana: Bošnjak, Domanovac, Erić, Grlica, Glavaš, Glavašić, Kolarić, Mihaljević, Škarić, Sršić, Sudar i  Vuković. Župna crkva sv. Mateja apostola i evanđeliste izgrađena je 1802. godine u skromnom barokno klasicističkom stilu. Crkveni god  slavi se 21. rujna.U samom središtu Bizovca nalazi se dvorac valpovačke grofovske obitelji Normann-Prandau, građen  u prvoj polovici 19. stoljeća za potrebe činovnika i uprave vlastelinstva, a nakon udaje barunice Marijane Prandau za grofa Konstantina Normanna preuređen je za stanovanje i u gotovo takvom  obliku sačuvao se  do današnjih dana. Kraljevski poštanski ured otvoren je 1809. godine, prvi mlin izgrađen je 1890. godine, a drugi 1910. godine. Škola u Bizovcu je  osnovana  1849. godine. Nogometni klub i vatrogasno društvo djeluju od   1926., a 1935. godine osnovan je ogranak Seljačke sloge. Već gotovo četiri desetljeća u mjestu djeluje folklorno društvo , koje njeguje izvornu tradicijsku baštinu bizovačkog zavičaja i s jedinstvenom, prepoznatljivom i osebujnom ženskom narodnom nošnjom pronosi ime Bizovca nastupajuči na folklornim priredbama  u  zemlji i inozemstvu. Vrijedno je spomenuti da su u Bizovcu rođeni: Antun Ullrich galerist, Bratoljub Klaić jezikoslovac, Ivo Pavlić matematičar i Stjepan Glavaš kemičar.Zbog blizine grada Osijeka, odlične prometne povezanosti, razvijenog obrta, plodne obradive zemlje, trgovine i turističkih potencijala nakon otkrića ljekovite vode postaje privlačan za život mnogima.

 Kronologija va
žnijih događaja u Bizovcu od njegovog prvog spomena  do danas

 

 

1333. prvi pisani spomen imena Bizovac

 

1579. popis Požeškog sanđaka donosi zapis o selu Bisofzy s 8 kuća

1623-1624.  biskup Petar Masarecchi izvršio je inspekciju župa Križevci i Kuzminci

1720. izvršen  popis sela Valpovačkog vlastelinskog posjeda

1721. Car Karlo darivao  zemlju i naselja oko Valpova P. A. Hilleprandu von Prandau.

1727. počela  gradnju ceste Valpovo-Koška-Bizovac-Petrijevci-  Josipovac.

1730. Bizovac je  imao trideset kuća s drvenom crkvom bez zvonika.

1737. izvršen popis stanovništva valpovačkoga vlastelinstva 

1738.  posvećena kapelica  u čast Blažene Djevice Marije.

1752.-1755. Bizovac je naseljen prisilnim premještanjem stanovništva s okolnih salaša

1761. završena izgradnja crkve Sv.Mateja Apostola i Evanđeliste

1789. Bizovac zajedno s Ladimirevcima postaje župa

1802. potporom baruna J. I. Prandaua  u potpunosti završena crkva Sv. Mateja

1804. završena izgradnja kamene ceste od Osijeka do Našica

1809. otvoren   Kraljevski poštanski ured.

1831. osnovana općina Bizovac

1838. počela je izgradnja ceste Osijek-Bizovac-Našice.

1849. od kolere umrlo 248 mještana.

1852. osnovana škola 

1855. ponovo zavladala epidemija kolere

1848. Ban Jelačić s hrvatskom je vojskom protjerao mađarske trupe iz Valpova i okolice.

1852. osnovana škola, nastava se održavala u privatnoj kući

1856. počela se održavati redovna školska nastava

1857. izgrađena je nova školska zgrada

1873  od kolere umrlo 89 mještana.

1885. Bizovac je cestovnim putem spojen s Valpovom 

1868. završena izgradnja ceste Osijek-Bizovac-Našice.

1893. izgrađena zgrada željezničkog kolodvora

1894. u promet puštena željeznička pruga Osijek-Našice.

1894. do željezničkog  kolodvora u Bizovcu izgrađena  makadamska cesta.

1895  na njivi Lepodrevci pronađena ostava iz kasno brončanog doba

1895. otvorena pruga Osijek - Našice

1902. utemeljena mljekarska udruga u Bizovcu

1903. osnovana pčelarska podružnica Hrv. Slav. Pčelarskog društva Osijek

1903. podignuta prva gospodarska zgrada

1907. završena  izgradnja zidane ceste  Bizovac - Brođanci. 

1907. Ladimirevci su se odcijepili od općine Petrijevci i pripojili se Bizovcu.

1908. društvo “Prosvjeta” otvorilo pučku knjižnicu u Bizovcu

1909. rodio se Bratoljub Klaić

1910. osnovana Obrtničko društvo

1926. osnovan nogometni klub BŠK,

Dobrovoljno vatrogasno društvo  i limena glazba

1926. seljaci sklopili prve ugovore s  bizovačkim vlastelinstvom o otkupu zemljišta.

1927. Ladimirevci su se odcjepili od  općine Bizovac i ustrojili samostalnu općinu.

1928. otvoreno novo vatrogasno spremište u Bizovcu

1929. tvrtka “Jakob Brkić i sin” u  mlin postavila  najmoderniji  sustav za proizvodnju  brašna.

1933. učitelj Luka Josipović osnovao  mješoviti pjevački zbor  

1935. osnovan ogranak Dobrotvornog i prosvjetnog društva „Seljačka sloga”.

1936. u Osijeku je nastupio mješoviti pjevački zbor iz Bizovca.

1937. osnovana Zadruga za osiguranje stoke

1938. održana smotra pjevačkih zborova Seljačke sloge

1940. završena izgradnja Hrvatskoga doma u Bizovcu, današnja kino-dvorana.

1940. osnovana nova Mljekarska zadruga.

1941. osnovan Hrvatski junak

1943. osnovan je Mjesni narodnooslobodilački odbor u Bizovcu.

1947. osnovana Seljačka radna zadruga Sloga

1953. osnovano Streljačko društvo „Slavko Sudar“

1945. registrirano bizovačko lovačko društvo „Jastreb“.

1962. godine Bizovac dobio struju

1955. otvoreno kino

1962. omladina nabavila  kino projektor za prikazivanje 16 mm  filmova.

1962. godine Bizovac u Bizovcu otvorena zdravstvena ambulanta

1965. u Bizovcu je uređena kino-dvorana.

1965. provedena komasacija

1966. godine asfaltirana cesta kroz glavnu ulicu

1967. osnovan VIS „Breze“

1968. Bizovac  dobio nagradu kao najuređenije selo Valpovštine.

- postavljena tri autobusna stajališta,

- srušen  stari drvored i zasađen novi sa 1200 sadnica,

- uređene omladinske prostorije

- izgrađen je nogostup kroz mjesto u ukupnoj dužini od 7025 m2.

- osnovana folklorna grupa „Seljačka sloga“.

- otvorena Robna kuća

1969. otvorena benzinska postaja

1970. dovršena željeznička pruga Bizovac - Belišće

1971. postavljen javni razglas s desetak zvučnika,

U rad puštena automatska telefonska centrala, 

- asfaltirane  ulica B. Radića i ulica 14. travnja,

- uređeno sajmište

1971. uređeno  nogometno igalištu u Valpovačkoj ulici

1972. pušten u rad pogon osječke tvornice Standard

1974. osnovane Bizovačke toplice

- osnovano Turističko društvo

1975. otvoren Dječji vrtić

1976. održana osnivačka skupštine Omladinskog rukometnog kluba BSK Bizovac

1978. otvorena novo izgrađena osnovna škola s nastavno sportskom dvoranom

- izgrađen omladinski dom

1981. održana osnivačka skupština Ribolovnog društva Bandar Bizovac

1983. u Vodnjanu potpisana povelja o bratimljenju Bizovca i Vodnjana

1984. osnovano Društvo prijatelja starina

- osnovana rock grupa „The Ludwig“

- u rad puštena javna živina rasvjeta u dijelu  ulice M.Tita, Valpovačkoj i  prema  osnovnoj školi.

1985. otvorena čitaonica u Bizovcu

- zatvorena kino-dvorana u Bizovcu

1986. svečano otvorena novouređena kino dvorana

1987. završena izgradnja mrtvačnice

1987. započela izgradnja hotela Termia

1988. kupljen minibus sa 18 sjedišta

1989. osnovan ogranak Matice Hrvatske

1990. otvoren Hotel Termia

1991. zrakoplovi tzv. JNA raketirali Bizovac

1992. osnovana grupa Vigor

1993. ustrojena Općina Bizovac

1997. završena izgradnja kupališta Aquapolis

2000. otvoren Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije Kliničke bolnice Osijek

2005. zatvoren MIO Standard

2007. prekinuta proizvodnja opeke u pogonu ciglane

2008. započela izgradnja kanalizacijske mreže

          - srušena zgrada „stare škole“ (izgrađene 1857.) ,na uglu Valpovačke ulice i K.Tomislava