Javna nabava

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIZOVAC
OBJAVA
Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14.), objavljujemo da općinski načelnik i ovlašteni predstavnici naručitelja kao i s njima povezane osobe, nisu u sukobu interesa, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Bizovac kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

U Bizovcu, 15. siječnja 2015. godine
Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:90/11., 83/13. i 143/13.) dajem slijedeću

 

IZJAVU

 

kojom ja, Srećko Vuković, kao općinski načelnik Općine Bizovac, izjavljujem da kao privatna osoba, te sa mnom povezane osobe u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi, ne obavljamo upravljačke poslove, niti smo vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju tj. kapitalu tog poslovnog subjekta sa više od 0,5 %.

Slijedom navedenog ne postoji sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

 

 

U Bizovcu, 15. siječnja 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK

Srećko VukovićJAVNA NABAVA 2010. GODINE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Javna rasvjeta Ulica F. Tuđmana.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Javna rasvjeta Ulica Kr. Tomislava.doc

JAVNA NABAVA 2011. GODINE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o odabiru - Asfaltiranje ulice M. Gupca u Cretu.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o odabiru - Rekonstrukcija stolarije Dvorac Norman.doc
PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA I NJIHOVOG IZVRŠENJA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA 31. 12. 2011..doc

JAVNA NABAVA 2012. GODINE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PLAN NABAVE 2012..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Dom Habjanovci -natječajna dokumentacija.zip
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Dom Habjanovci -Upute ponuditeljima.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Dom Habjanovci-Troskovnik.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Dom Habjanovci -Pojašnjenje dokumentacije.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Dom Habjanovci - Tloris kata.jpg
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Dom Habjanovci - Konstrukcija stropa.jpg
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Dom Habjanovci - Presjek A-A.jpg
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PLAN NABAVE 2012. 1. IZMJENE.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Koncesija za odvoz smeća -pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje.dochttp://www.opcina-bizovac.hr/files/Javna nabava -PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA.pdf

JAVNA NABAVA 2013. GODINE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2013.pdf

JAVNA NABAVA 2014. GODINE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PLAN NABAVE 2014.docx
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PLAN NABAVE 2014 - izmjene I.docx

JAVNA NABAVA 2015. GODINE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan nabave 2015.pdf

     1. REGISTAR NARUDŽBENICA - 2015
     http://www.opcina-bizovac.hr/files/REGISTAR NARUDZBENICA - 2015..pdf
     2. REGISTAR UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI - 2015.
     http://www.opcina-bizovac.hr/files/REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE - 2015..pdf


JAVNA NABAVA 2016. GODINE

1. REGISTAR NARUDŽBENICA 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. Registar ugovora 2016.pdf


JAVNA NABAVA 2017.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan nabave 2017.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan nabave 2017-izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/registar narudzbenica 2017.pdf

ODLUKA O PROVODBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o jednostavnoj nabavi.pdf


JAVNA NABAVA 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/plan nabave 2018.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/plan nabave 2018 izmjene I.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/plan nabave 2018 izmjene III.pdf
1.Registar narudžbenica 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/registar narudzbenica 2018.pdf

JAVNA NABAVA 2019.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/plan nabave 2019.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/plan nabave 2019 1. izmjene.pdf
Registra narudžbenica 2019.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/registar narudzbenica 2019.pdfJAVNA NABAVA 2020.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/plan nabave 2020.doc
Registar naudžbenica