Novaki Bizovački

Novaki Bizovački se nalaze južno od Bizovca, uz same Bizovačke toplice. Naselje ima dugu povijest i prvi tragovi sežu u srednji neolit. U ratovima za oslobođenje od turaka naselje je bilo opustošeno i od nekadašnjeg naselja postaje pustara. Ponovno postaje naselje tek poslije 1918. godine doseljavanjem Hrvata iz Dalmacije u većem broju. Prema popisu iz 2001. godine Novaki su imali 211 stanovnika i 73 kućanstva.