općina
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
Matko
Strategija razvoja
Samatovci
Samatovci se nalaze 3 km istočno od Bizovca. Pojava prvih naseljenika seže u daleku prošlost srednjeg i mlađeg neolita. Od 1721 godine Samatovci se nalaze u sastavu petrijevačkog distrikta, valpovačkog vlastelinstva baruna Prandaua kao pustara. Prema popisu kojeg je obavilo vlastelinstvo 1885 godine imale su pustare Samatovci, Selci i Cerovac ukupno 143 stanovnika.

Prema popisu iz 2001. godine Samatovci su imali 601 stanovnika koji žive u 191 kućanstvu. Crkva Blažene Djevice Marije pripada župi Bizovac. Crkveni god slavi se 31. svibnja.

glasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596