Udruge

KAKO REGISTRIRATI UDRUGU

Zakon o udrugama: "NN" br. 74/14.
Zakon o udrugama
Prezentacija - novi zakon o udrugama

Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu.

Za registraciju udruge uz zahtjev je potrebno priložiti:

zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
statut udruge (2 primjerka)
popis osnivača osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge
preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje
suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
ovjerena izjava vezana uz naziv udruge, ako je potrebno

Zahtjev za registraciju mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Registracija udruge
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac broj 1.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac broj 2.pdf

Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske. Za udruge, koje imaju sjedište u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Bizovac, zahtjev se podnosi u Uredu državne uprave, Služba za opću upravu, Ispostava Valpovo, Kr. P. Krešimira IV, 1 1 kat, svakim danom od 08,00 do 15,00 sati.

POPIS UDRUGA OPĆINE BIZOVAC

KUD "BIZOVAC"
Adresa: Kralja Tomislava 136, 31222 Bizovac
E-mail: kudbizovac@net.hr
Web: www.kud-bizovac.hr
Predsjednik: Srećko Vuković
Kontakt: 099 437 3003

KUD "CRET"
Adresa: Matije Gupca 90, Cret Bizovački 31222 Bizovac
E-mail: kud.cret@gmail.com
Predsjednik: Luka Rukavina
Kontakt: 091 959 4606

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE BIZOVAC
Adresa: Kralja Tomislava 136, 31222 Bizovac
E-mail: marijatukonic@gmail.com
Predsjednik: Marija Tukonić
Kontakt: 098 815 824

OGRANAK MATICE HRVATSKE U BIZOVCU
Adresa: Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac
E-mail: maticahrvatska.bizovac@gmail.com
Predsjednik: Vjekoslav Ðaniš
Kontakt: 098 945 8695

UDRUGA SVETOG VINKA PAULSKOG BIZOVAC
Adresa: Kralja Tomislava 136, 31222 Bizovac
E-mail: rkranjcevic@hotmail.com
Predsjednik konferencije: Romana Kranjčević
Kontakt: 091 444 4162

ZAVIČAJNI KLUB LIČANA "GACKA" BIZOVAC
Adresa: Kralja Tomislava 214, 31222 Bizovac
E-mail: gradbenik8@gmail.com
Predsjednik: Milan Majetić
Tajnik: Milan Kranjčević
Kontakt: 098 207 740
 
OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA BROĐANCI
Adresa: Brkićeva 83, 31223 Brođanci
E-mail: nlackovi@gmail.com
Predsjednik: Nikola Lacković
Kontakt: 099 435 3118

STOLNOTENISKI KLUB "OMLADINAC" BROÐANCI

Adresa: Školska 2, 31223 Brođanci
E-mail: zorislav.vuckovac@gmail.com
Predsjednik: Zorislav Vučkovac
Kontakt: 091 537 1274

STOLNOTENISKI KLUB BIZOVAC

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1, 31222 Bizovac
Predsjednik: Ivica Galić
Kontakt: 095 815 6474

BIZOVAČKI ŠAHOVSKI KLUB "MLADOST”
Adresa: Kralja Tomislava 138, 31222 Bizovac
E-mail: srsic.ivan@gmail.com
Predsjednik: Ivan Sršić
Kontakt: 031 675 398

ATLETSKI KLUB BIZOVAC

Adresa: Valpovačka 1, 31222 Bizovac
E-mail: slaven.skolka@gmail.com
Predsjednik: Slaven Školka
Kontakt: 031 675 074

UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA BIZOVAC

Adresa: Valpovačka 3, 31222 Bizovac
E-mail: damircosic1958@gmail.com
Predsjednik: Damir Čosić
Kontakt: 098 190 6903

UDRUGA PČELARA “VALPOVŠTINA” VALPOVO

Adresa: Trg Kralja Tomislava 2, 31550 Valpovo
E-mail: mario.fiser@gmail.com
Predsjednik: Mario Fišer, prof.
Kontakt: 099 819 8942

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "BANDAR" BIZOVAC

Adresa: K.A. Stepinca 85, 31222 Bizovac
E-mail: akatancic@gmail.com
Predsjednik: Albert Katančić
Kontakt: 095 199 9899

UDRUGA ŽENA SAMATOVCI
Adresa: Osječka 66, Samatovci 31222 Bizovac
E-mail: uzs2105@gmail.com
Predsjednik: Tihana Malogorski
Kontakt: 098 177 6321
 
UDRUGA ŽENA NOVAKI
Adresa: Imotska 24, 31223 Novaki Bizovački
Predsjednik: Jelena Buljubašić
Kontakt: 099 409 7127

POKAŽI SRCE ZA DJECU
Adresa: Kralja tomislava 87, 31222 Bizovac
E-mail: pokazisrcezadjecu@gmail.com
Predsjednik: Ivona Čutek
Kontakt: 091 799 0539

EKO UDRUGA PLAVCI

Adresa: Školska ulica 1, 31223 Habjanovci
E-mail: zolipancic@gmail.com
Predsjednik: zolika Pančić
Kontakt: 098 984 0362

EKO ETNO UDRUGA ČUVARI BAŠTINE ABLJANOVCI

Adresa: Kolodvorska 10, 31223 Habjanovci
Predsjednik: Andréa Céline Norris
Tajnik: Anamarija Pajnić
Kontakt: 099 248 7137

NOGOMETNI CENTAR DJECE I MLADEŽI "BSK BIZOVAC"
Adresa: Valpovačka 42a, 31222 Bizovac
E-mail: ncdimbizovac@gmail.com
Predsjednik: Josip Majetić
Tajnik: Ivan Kordić
Kontakt: 098 166 4744

NK HAJDIN CRET

Adresa: Matije Gupca 1a, Cret Bizovački 31222 Bizovac
E-mail: hajdincret@gmail.com
Predsjednik: Luka Kozina
Tajnik: Danijel Bekina
Kontakt: 098 912 9041

NK "SLOGA 1958" SAMATOVCI

Adresa: Osječka 66, Samatovci 31222 Bizovac
E-mail: nksloga1958samatovci@gmail.com
Predsjednik: Adriano Ranogajec
Tajnik: Dejana Matković
Kontakt: 098 936 2913

NK "JADRAN" HABJANOVCI

Adresa: Fiskulturna bb, 31223 Habjanovci
E-maill: zoranrtanovoselic@gmail.com
Predsjednik: Zoran Novoselić
Kontakt: 091 604 8666

NK "GAJ" BROÐANCI

Adresa: Brkićeva 83, 31223 Brođanci
E-mail: alenkucinac@gmail.com
Predsjednik: Alen Kučinac
Kontakt: 097 730 6652

NOGOMETNI KLUB "BSK" BIZOVAC

Adresa: Valpovačka 42A, 31222 Bizovac
E-mail: jakobrnic66@gmail.com
Predsjednik: Jako Brnić
Tajnik: Josip Knjeginić
Kontakt: 098 983 9976

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BIZOVAC

Adresa: Kralja Tomislava 214, 31222 Bizovac
E-mail: vzo.bizovac@gmail.com
Predsjednik: Stjepan Sršić
Zapovjednik:  Darko Glavašić
Tajnica: Sunčica Cesarec
Kontakt: 675-369, 099 214 4477
 
DVD BIZOVAC
Adresa: Kralja Tomislava 214, 31222 Bizovac
Predsjednik: Krunoslav Sršić
Zapovjednik: Božidar Glavaš
Tajnik: Domagoj Farkaš
Kontakt: 099 400 6023

DVD CRET BIZOVAČKI
Adresa: Matije Gupca 90, Cret Bizovački 31222 Bizovac
Predsjednica: Sunčica Cesarec
Tajnik: Jurica Oremuš
Kontakt: 095 839 1494
 
DVD HABJANOVCI
Adresa: Školska 23, 31223 Habjanovci
Predsjednik: Dražen Kramarić
Zapovjednik: Tomislav Kaluđer
Tajnik: Dino Mičan
Kontakt: 091 593 0993

LOVAČKO DRUŠTVO "FAZAN" BIZOVAC
Adresa: Kralja Tomislava 136, 31222 Bizovac
Predsjednik: Danijel Drlje
Tajnik: Boris Katančić
Kontakt: 098 373 997

LOVAČKO DRUŠTVO "LUG" HABJANOVCI

Adresa: Školska 1, 31223 Habjanovci
Predsjednik: Marjan Kramarić
Tajnik: Milenko Marjanović
Kontakt: 098 350 877