Udruge

KAKO REGISTRIRATI UDRUGU

Zakon o udrugama: "NN" br. 74/14.
Zakon o udrugama
Prezentacija - novi zakon o udrugama

Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu.

Za registraciju udruge uz zahtjev je potrebno priložiti:

zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
statut udruge (2 primjerka)
popis osnivača osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge
preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje
suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
ovjerena izjava vezana uz naziv udruge, ako je potrebno

Zahtjev za registraciju mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Registracija udruge
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac broj 1.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac broj 2.pdf

Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske. Za udruge, koje imaju sjedište u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Bizovac, zahtjev se podnosi u Uredu državne uprave, Služba za opću upravu, Ispostava Valpovo, Kr. P. Krešimira IV, 1 1 kat, svakim danom od 08,00 do 15,00 sati.

POPIS UDRUGA OPĆINE BIZOVAC

KUD "BIZOVAC"
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava b.b.
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: kudbizovac@net.hr
Web: www.kud-bizovac.hr
Predsjednik: Srećko Vuković
Tajnik: Borislav Cvetković
Kontakt: 091/ 4373003 - predsjednik

KUD "CRET"
Mjesto: Cret Bizovački
Ulica: Matije Gupca 90
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: kud.cret@gmail.com
Predsjednik: Luka Rukavina
Kontakt: 091 9594606


MATICA UMIROVLJENIKA UDRUGA BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 130
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Marija Tukonić
Kontakt: 098 815  824 031/ 675-770 - predsjednik

NOGOMETNI KLUB "BSK" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Valpovačka b.b.
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Jako Brnić
Kontakt: 098 983 9976
 

NK "GAJ" BROÐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica: Brkićeva b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Alen Kučinac
Kontakt: 097/ 730 6652 - predsjednik
Tajnik: Luka Lacković

 NK "JADRAN" HABJANOVCI
Mjesto: Habjanovci
Ulica: Fiskulturna b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Zoran Novoselić
Kontakt: 091 604 8666 - predsjednik

OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA
Mjesto: Brođanci
Ulica: Brkićeva b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Nikola Lacković
Tajnik: Tomislav Brkić
Kontakt predsjednik: 099 435 3118

STOLNOTENISKI KLUB "OMLADINAC" BROÐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica: Školska 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: zorislav.vuckovac@os.t-com.hr
Predsjednik: Zorislav Vučkovac
Tajnik: Mirko Lacković
Kontakt: 031/ 676-384 - predsjednik

NK "SLOGA 1958" SAMATOVCI
Mjesto: Samatovci
Ulica: Osječka 66
Broj pošte: 31 222
Predsjednik: Adriano Ranogajec
Tajnik:   Dejana Matković
Kontakt: 098 836 2913 (tajnik)

STOLNOTENISKI KLUB BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Ivica Galić
Tajnik: Zlatko Janković
Kontakt: 031/ 675-587 i 098/1647316

UDRUGA SVETOG VINKA PAULSKOG BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Broj pošte: 31 222
E-mail: rkranjcevic@hotmail.com
Predsjednik: Romana Kranjčević
Kontakt: 091/ 4444162

BROÐANAČKA UDRUGA MLADIH
Mjesto: Brođanci
Ulica: Trg 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: bumtrg2@gmail. com
Predsjednik: Filip Ilin
Kontakt: 091/ 9528082 - predsjednik
Tajnica: Lucija Varoščić

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica : Kralja Tomislava 210
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Stjepan Sršić
Zamjenik:  Darko Glavašić
Tajnica : Sunčica Cesarec
Kontakt: 031/ 675-369, 099  214 4477

DVD BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica : Kralja Tomislava 210
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Krunoslav Sršić
Tajnik: Domagoj Farkaš
Zapovjednik: Božidar Glavaš
Kontakt: 099 400 6023

DVD BROÐANCI

Mjesto: Brođanci
Ulica : Trg 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Mislav Andraković, 091/ 252 2587
Tajnik: Miroslav Vidaković, 091/ 544 9826

DVD CRET BIZOVAČKI

Mjesto: Cret Bizovački
Ulica : Matije Gupca 90
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednica: Sunčica Cesarec
Tajnik: Jurica Oremuš
Kontakt: 095 8391494

DVD HABJANOVCI
Mjesto: Habjanovci
Ulica : Školska
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Dražen Kramarić
Tajnik: Dino Mičan
Zapovjednik: Tomislav Kaluđer
Kontakt predsjednik: 091 593 0993


LOVAČKO DRUŠTVO "FAZAN" BIZOVAC

Mjesto: Bizovac
Ulica: Valpovačka bb
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Danijel Drlje
Tajnik: Boris Katančić
Kontakt: 098/ 373997 - predsjednik

UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kolodvorska 6
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Damir Ćosić
Tajnik: Ivan Hudorović 097 799 82 67
Kontakt: 098 190 69 03

ZAVIČAJNI KLUB LIČANA "GACKA"
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 223
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Milan Majetić
Tajnik: Milan Kranjčević
Kontakt: 098/ 207 740; 099/ 734 5323

LOVAČKO DRUŠTVO "LUG" HABJANOVCI
Mjesto: Habjanovci
Ulica: Školska 1
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Marjan Kramarić
Tajnik: Milenko Marjanović
Kontakt: 098350877 - predsjednik

OGRANAK MATICE HRVATSKE BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 89
E-mail: vjekoslav_djanis@net.hr
Predsjednik: Vjekoslav Ðaniš
Tajnik: Nikolina Mandić
Kontakt: 098/ 945 8695 - predsjednik

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "BANDAR" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Matije Petra Katančića 10
Broj pošte: 31222 Bizovac
Predsjednik: Albert Katančić
Kontakt telefon: 095 199 9899

LOVAČKO DRUŠTVO "SOKOL" BROÐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica: Sunčana 13
Broj pošte: 31223 Brođanci
Predsjednik: Damir Baban
Kontakt: 

NOGOMETNI CENTAR DJECE I MLADEŽI "BSK BIZOVAC"
Mjesto: Bizovac
Ulica. Valpovačka 42/a
Predsjednik: Josip Majetić
Kontakt: 098 429 250

BIZOVAČKI ŠAHOVSKI KLUB "MLADOST" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica. Kralja Tomislava 138
Predsjednik: Ivan Sršić

UDRUGA ŽENA SAMATOVCI
Mjesto : Samatovci
Ulica :  Osječka 66
E-mail: uzs2105@gmail.com
Predsjednik: Tihana Malogorski
Kontakt:098 177 6321

POKAŽI SRCE ZA DJECU
Mjesto : Bizovac
Ulica: Kralja tomislava 87
E-mail: pokazisrcezadjecu@gmail.com
Predsjednik: Ivona Čutek
Kontakt: 091 799 0539