centar
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
anketa
novo

Vi pitate
Udruge
KAKO REGISTRIRATI UDRUGU
Zakon o udrugama: 
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/233067.html
 

Obrasci: Registracija udruge
Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske.Za udruge, koje imaju sjedište u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Bizovac, zahtjev se podnosi u Uredu državne uprave, Služba za opću upravu, Ispostava Valpovo, Kr. P. Krešimira IV, 1  1 kat, svakim danom od 08,00 do 15,00 sati.
Zahtjev za upis u registar udruge ( obrazac broj 1 ) podnosi osoba ovlaštena za zastupanje u dva primjerka. Zahtjevu se prilažu:
·     zapisnik o radu s odlukama osnivačke skupštine - dva primjerka
·     odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga
·     statut udruge - dva primjerka
·     popis osnivača ( obrazac broj 2 )
·     odluka o osobama ovlaštenim za zastupanje
·     izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu - osnivača udruge
·     suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
·     preslika osobne iskaznice osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje
·     upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna
 
 
Zahtjev za upis u registar udruga ne može se podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. Zahtjev podnesen nakon toga roka odbacit će se zaključkom protiv kojeg je dopuštena žalba. 
Ured državne uprave donosi rješenje o zahtjevu za upis u roku 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis.


POPIS UDRUGA OPĆINE BIZOVAC


KUD "BIZOVAC"

Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava b.b.
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: kudbizovac@net.hr
Web: www.kud-bizovac.hr
Predsjednik: Srećko Vuković
Tajnik: Boris Cvetković
Kontakt: 091437 3003 - predsjednik

KUD "BROĐANCI"
Mjesto: Brođanci
Ulica: Školska 1
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: -   
Web: -   
Predsjednik: Tomislav Brkić
Tajnik: Mario Magušić
Kontakt: 098 533 997

KUD "CRET"

Mjesto: Cret Bizovački
Ulica: Matije Gupca 111
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -     
Web: -   
Predsjednik: Marija Grladinović
Tajnik: Mirela Zimmerman
Kontakt: 031 682 196

KUD " RAVNICA” Habjanovci
Mjesto: Habjanovci
Ulica: Kolodvorska 1
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: caterina.maria.giuseppa.novoselic@os.t-com.hr
Web: -    
Predsjednik:  Katarina Novoselić
Tajnik:
Kontakt: 091 926 8955 - predjsednica i 031 676 168

BOĆARSKI KLUB "ZDLOH" CRET
Mjesto: Cret Bizovački
Ulica: Matije Gupca  90
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Ante Buljubašić
Tajnik: Kristijan Dinjar
Kontakt: 098 90 88 43

MATICA UMIROVLJENIKA UDRUGA BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 130
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail:  -
Web: -
Predsjednik: Jerko Brkić
Tajnik: Milan Dasović
Kontakt: 031  675 770

NOGOMETNI KLUB "BSK-TERMIA" BIZOVAC

Mjesto: Bizovac
Ulica: Valpovačka  b.b.
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web:  -
Predsjednik: Josip Knjeginić 
Tajnik: Marko Teskera
Kontakt: 091 597 0599; 091 581 7561 - predsjednik

NK "GAJ" BROĐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica: Brkićeva  b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: -    
Web: -    
Predsjednik: Denis Vuković
Tajnik: Branko Bošnjak
Kontakt: 091 25 22 587

NK "HAJDIN" CRET BIZOVAČKI

Mjesto: Cret Bizovački
Ulica: Matije Gupca  b.b.
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web:  -
Predsjednik: Perica Rukavina
Tajnik:
Kontakt: 098 282 474 - predsjednik

NK "HAJDUK" NOVAKI
Mjesto: Novaki Bizovački
Ulica: Imotska  b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: -    
Web: -    
Predsjednik: Darko Baban
Tajnik: Saša Vidaković
Kontakt: 031 676 225; 091 78 51 763 - predsjednik

NK "JADRAN" HABJANOVCI
Mjesto: Habjanovci
Ulica: Fiskulturna b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: -    
Web: -    
Predsjednik: Ante Lovrić
Tajnik:
Kontakt: 092 1316440

OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA
Mjesto: Brođanci
Ulica: Brkićeva b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Veljko Gudelj
Tajnik: Loinjak Stjepan
Kontakt: 031 651405; 098 1353 444 - predsjednik

STOLNOTENISKI KLUB "OMLADINAC" BROĐANCI

Mjesto: Brođanci
Ulica: Školska 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: zorislav.vuckovac@os.t-com.hr
Web: -
Predsjednik: Zorislav Vučkovac
Tajnik: Mirko Lacković
Kontakt: 031 676 384

NK "SLOGA" SAMATOVCI
Mjesto: Samatovci
Ulica: Pere Kovačevića
Broj pošte: 31 222
Predsjednik: Kristijan Bosak
Tajnik: Kristijan Bosak
Kontakt: 099 733 21 55

STOLNOTENISKI KLUB BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: -
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Ivica Galić
Tajnik:  Zlatko Janković
Kontakt: 031 675 587  i  098/1647316

UDRUGA SVETOG VINKA PAULSKOG BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: -
Broj pošte: 31 222
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Igor Pranjić
Tajnik: -
Kontakt: 098 786 726 - predsjednik

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB  "MLADOST" BIZOVAC

Mjesto: Bizovac
Ulica: Braće Radića 41
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: os-bizovac-001@skole.htnet.hr
Web: -
Predsjednik: Ankica Slamek
Tajnik: Slaven Školka
Kontakt: 031 675 315

BROĐANAČKA UDRUGA MLADIH
Mjesto: Brođanci
Ulica: Trg 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: bumtrg2@gmail. com
Web: -
Predsjednik: Hrvoje Novoselić
Tajnik: Maja Vučkovac
Kontakt: 091 767 2438 - predsjednik

UDRUGA MLADIH "SREDIŠTE" OPĆINE BIZOVAC

Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 211
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: udruga.srediste@gmail.com
Web: -
Predsjednik: David Drahotuski
Tajnik: Krešimir Vuković
Kontakt: 031 675 005, predsjednik mob: 0996000009 tajnik:095 921 2369


VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BIZOVAC

Mjesto: Bizovac
Ulica : Kralja Tomislava 210
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Stjepan Sršić
Zamjenik: Marin Kramarić
Tajnik Danimir Kaluđer
Zapovjednika: Ljubomir Vidaković
Zamjenik Emil Kramarić
Kontakt: 031 675 369, 099 21 444 77 - zapovjednik; 098 534 975 - zamjenik zapovjednika

DVD BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica : Kralja Tomislava 210
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Stjepan Sršić
Tajnica: Jelena Budimčić
Zapovjednik: Božidar Glavaš
Zamjenik zapovjednika: Roberto Jurković
Kontakt: 031 675 369, mob:099 214 4477,098 534 975
       
DVD BROĐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica : Trg 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Miroslav Vidaković
Tajnik: Miroslav Vidaković
Kontakt: 091 5449826
 
DVD CRET BIZOVAČKI
Mjesto: Cret Bizovački
Ulica :
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Vladimir Cesarec
Tajnik: Dalibor Cvetković
Kontakt: 095 859 7859

DVD HABJANOVCI
Mjesto: Habjanovci
Ulica : -
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Marin Kramarić
Tajnik: Danimir Kaluđer
Zapovjednik: Emil Kramarić
Kontakt: 091 575 52 43 - predsjednik; 091 547 0608 - tajnik; 091 593 84 75 - zapovjednik
         
LOVAČKO DRUŠTVO "FAZAN" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Valpovačka bb
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Đuro Glavaš
Tajnik: Boris Katančić
Kontakt: 098 339 509

UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA BIZOVAC

Mjesto: Bizovac
Ulica: Kolodvorska 6
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Mario Gardilo
Tajnik: Dragan Burić
Kontakt: 098 743 350 - predsjednik

ZAVIČAJNI KLUB LIČANA "GACKA"
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 223
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Milan Majetić
Tajnik: Ivica Drašković
Kontakt: 098 207 740; 099 734 5323

LOVAČKO DRUŠTVO "LUG" HABJANOVCI

Mjesto: Habjanovci
Ulica: Školska 1
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Zvonko Stapić
Tajnik: -
Kontakt: 031 676 185

EKO GRUPA BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: -
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Davor Blažević
Tajnik:
Kontakt: 092 25 777 19

VIS "MATHEUS" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: -
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: lovrincevic.sandra@gmail.com
Web: -
Predsjednik: Sandra Lovrinčević
Tajnica: Zrinka Blažević
Kontakt: 091 760 3124 - tajnica

OGRANAK MATICE HRVATSKE BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 89
E-mail: vjekoslav_djanis@net.hr
Predsjednik: Vjekoslav Đaniš
Tajnik: Nikolna Mandić
Kontakt: 098 945 8695 - predsjednik

UDRUGA MLADIH CRET BIZOVAČKI
Mjesto: Cret Bizovački
Ulica: Matije Gupca 90
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: mladezcreta@hotmail.com
Web: -
Predsjednik: Štefan Sekalec
Tajnik: Manuela Cvetković
Kontakt: 098 172 3331 - predsjednik

KLUB SLOBODNOG LETENJA "BRZA ŠEVA"
Mjesto: Bizovac
Ulica: Hrvatske Republike 11
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: brzaseva@gmail.com
Web: www.brza-seva.hr
Predsjednik: Ivan Mihaljević
Tajnik: Stanislav Sršić
Kontakt: 098 732 548 - predsjednik

UDRUGA MLADEŽI SAMATOVACA ( UMS )
Mjesto: Samatovci
Ulica: Osječka 46
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: udrugamladihsamatovci@gmail.com
Web: -
Predsjednica: Dijana Tomaz
Potpredsjednik: Danijel Andraković
Tajnica: Kristina Torjanac
Kontakt: 092 105 7647 -  predsjednica ; 098 9 111 576 - tajnica

KLUB ODBOJKE NA PIJESKU ( KOP ) "BIZOVAC"
Mjesto: Bizovac
Ulica: Braće Radića 41
Broj pošte: 31222 Bizovac
E-mail: kopbizovac@gmail.com
Web: -
Predsjednik: Marko Deak
Potpredsjednik: Domagoj Vrdoljak
Tajnik: Marinko Lujić
Kontakt: 098 569 376 - predsjednik

STRELJAČKA UDRUGA "BIZOVAC"
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kolodvorska 2
Broj pošte: 31222 Bizovac
E-mail: slavonac77@net.hr
Web: -
Predsjednik: Hrvoje Sudar
Zamjenik predsjednika: Berislav Franjić
Tajnik: Boris Katančić
Kontakt telefon: 091 1705 799

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "BANDAR" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Matije Petra Katančića 10
Broj pošte: 31222 Bizovac
E-mail: drago.kordic@os.t-com.hr
Web: -
Predsjednik: Ivica Prister
Zamjenik predsjednika: Dalibor Birtić
Tajnik: Dražen Deak
Kontakt telefon: 091 5522253

LOVAČKO DRUŠTVO "SOKOL" BROĐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica: Sunčana 13
Broj pošte: 31223 Brođanci
E-mail: -
Web: -
Predsjednik: Damir Baban
Tajnik: Zlatko Brkić
Kontakt: 031 676 431 - tajnik

glasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596