centar
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
Matko
Strategija razvoja
Udruge
 
KAKO REGISTRIRATI UDRUGU
Zakon o udrugama:  "NN" br. 74/14.
Zakon o udrugama
Prezentacija - novi zakon o udrugama
 
Zahtjev za registraciju udruge podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge.
Zahtjev se podnosi na propisanom
 
Za registraciju udruge uz zahtjev je potrebno priložiti:
  • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine
  • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini
  • statut udruge (2 primjerka)
  • popis osnivača osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora
  • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge
  • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje
  • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge
  • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika/skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova
  • ovjerena izjava vezana uz naziv udruge, ako je potrebno
Zahtjev za registraciju mora se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke o pokretanju postupka za upis udruge u registar. U protivnom, zahtjev se odbacuje zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.

Registracija udruge 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac broj 1.pdf 
 
Udruga se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske. Za udruge, koje imaju sjedište u Osječko-baranjskoj županiji, na području Općine Bizovac, zahtjev se podnosi u Uredu državne uprave, Služba za opću upravu, Ispostava Valpovo, Kr. P. Krešimira IV, 1  1 kat, svakim danom od 08,00 do 15,00 sati.

POPIS UDRUGA OPĆINE BIZOVAC


KUD "BIZOVAC"
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava b.b.
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: kudbizovac@net.hr
Web: www.kud-bizovac.hr
Predsjednik: Srećko Vuković 
Tajnik: Borislav Cvetković
Kontakt: 091/ 4373003 - predsjednik

KUD "BROĐANCI"
Mjesto: Brođanci
Ulica: Školska 1
Broj pošte: 31 223 Brođanci   
Predsjednik: Tomislav Brkić
Tajnik: Nikolina Magušić
Kontakt: 098/ 533 997 - predsjednik

KUD "CRET"
Mjesto: Cret Bizovački
Ulica: Matije Gupca 90
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: kud.cret@gmail.com        
Predsjednik: Kristina Jakopiček
Tajnik: Mirela Zimmerman Markota
Kontakt: 091/ 6204845, 091/720557

KUD " RAVNICA” Habjanovci

Mjesto: Habjanovci
Ulica: Kolodvorska 1
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: caterina.maria.giuseppa.novoselic@os.t-com.hr  
Predsjednik:  Katarina Novoselić
Tajnik: Silvana Kramarić 
Kontakt: 091/ 9268955, 031/ 676-168 - predsjednica
           
MATICA UMIROVLJENIKA UDRUGA BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 130
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Ante Buljubašić
Kontakt: 091/ 3901378, 031/ 675-770 - predsjednik

NOGOMETNI KLUB "BSK-TERMIA" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Valpovačka  b.b.
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Josip Stipić
Kontakt: 098/ 1845818 – Dragan Deak, 0916750801 – Josip Stipić

NK "GAJ" BROĐANCI 
Mjesto: Brođanci
Ulica: Brkićeva  b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Alen Kučinac
Kontakt: 097/ 730 6652 - predsjednik
Tajnik: Luka Lacković

NK "HAJDIN" CRET BIZOVAČKI
Mjesto: Cret Bizovački
Ulica: Matije Gupca  b.b.
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Mirko Cvetković
Kontakt: 091/ 6752550 - predsjednik
Tajnik: Stjepan Kuren


NK "JADRAN" HABJANOVCI
Mjesto: Habjanovci
Ulica: Fiskulturna b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci  
Predsjednik: Ante Lovrić
Kontakt: 092/ 1316440 - predsjednik

OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA 
Mjesto: Brođanci
Ulica: Brkićeva b.b.
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Veljko Gudelj
Tajnik: Loinjak Stjepan
Kontakt: 091/ 3674378 - predsjednik
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Olimpijada u Hrvata - Marin Jankovic.pdf

STOLNOTENISKI KLUB "OMLADINAC" BROĐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica: Školska 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: zorislav.vuckovac@os.t-com.hr
Predsjednik: Zorislav Vučkovac
Tajnik: Mirko Lacković
Kontakt: 031/ 676-384 - predsjednik

NK "SLOGA" SAMATOVCI
Mjesto: Samatovci
Ulica: Pere Kovačevića
Broj pošte: 31 222
Predsjednik: Kristijan Bosak
Kontakt: 099/ 7332155 – Dujo Knežević

STOLNOTENISKI KLUB BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Ivica Galić
Tajnik:  Zlatko Janković
Kontakt: 031/ 675-587  i  098/1647316

UDRUGA SVETOG VINKA PAULSKOG BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Broj pošte: 31 222
E-mail: rkranjcevic@hotmail.com
Predsjednik: Romana Kranjčević
Kontakt: 091/ 4444162

ŠKOLSKI SPORTSKI KLUB  "MLADOST" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Braće Radića 41
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: os-bizovac-001@skole.htnet.hr-
Predsjednik: Ankica Slamek
Tajnik: Slaven Školka
Kontakt: 031/ 675-315

BROĐANAČKA UDRUGA MLADIH
Mjesto: Brođanci
Ulica: Trg 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
E-mail: bumtrg2@gmail. com
Predsjednik: Filip Ilin
Kontakt: 091/ 9528082 - predsjednik
Tajnica: Lucija Varoščić

UDRUGA MLADIH "SREDIŠTE" OPĆINE BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 211
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: udruga.srediste@gmail.com
Predsjednik: Domagoj Glavašić
Tajnik: Krešimir Vuković 
Kontakt: 099/ 4121609 - predsjednik

VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica : Kralja Tomislava 210
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Stjepan Sršić
Zamjenik: Marin Kramarić
Kontakt: 031/ 675-369, 099/ 2144477 

DVD BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica : Kralja Tomislava 210
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Ivan Mitrić
Tajnik: Stjepan Sršić
Zapovjednik: Božidar Glavaš
Kontakt: 099/214 4477
        
DVD BROĐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica : Trg 2
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Mislav Andraković, 091/ 2522587 
Tajnik: Miroslav Vidaković, 091/ 5449826
 
DVD CRET BIZOVAČKI
Mjesto: Cret Bizovački
Ulica : Matije Gupca 90
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Vladimir Cesarec
Tajnik: Dalibor Cvetković
Kontakt: 095/ 859 7859

DVD HABJANOVCI
Mjesto: Habjanovci
Ulica : Školska
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Marin Kramarić
Tajnik: Danimir Kaluđer
Zapovjednik: Emil Kramarić
Kontakt: 091/ 575 52 43 - predsjednik; 091/ 547 0608 - tajnik; 
091/ 593 84 75 - zapovjednik
         
LOVAČKO DRUŠTVO "FAZAN" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Valpovačka bb
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Danijel Drlje
Tajnik: Boris Katančić
Kontakt: 098/ 373997 - predsjednik

UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kolodvorska 6
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Mario Gardilo
Tajnik: Dragan Burić
Kontakt: 098/ 743 350 - predsjednik

ZAVIČAJNI KLUB LIČANA "GACKA"
Mjesto: Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 223
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Milan Majetić
Tajnik: Milan Kranjčević
Kontakt: 098/ 207 740; 099/ 734 5323 

LOVAČKO DRUŠTVO "LUG" HABJANOVCI
Mjesto: Habjanovci
Ulica: Školska 1
Broj pošte: 31 223 Brođanci
Predsjednik: Marjan Kramarić
Tajnik: Milenko Marjanović
Kontakt: 098350877 - predsjednik

EKO GRUPA BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: -
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Predsjednik: Davor Blažević
Kontakt: 092/ 1399993

VIS "MATHEUS" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Broj pošte: 31 222 Bizovac
E-mail: lovrincevic.sandra@gmail.com
Predsjednik: Sandra Lovrinčević
Tajnica: Zrinka Blažević
Kontakt: 091/ 760 3124 - tajnica

OGRANAK MATICE HRVATSKE BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Broj pošte: 31 222 Bizovac
Ulica: Kralja Tomislava 89
E-mail: vjekoslav_djanis@net.hr
Predsjednik: Vjekoslav Đaniš
Tajnik: Nikolina Mandić
Kontakt: 098/ 945 8695 - predsjednik


ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "BANDAR" BIZOVAC
Mjesto: Bizovac
Ulica: Matije Petra Katančića 10
Broj pošte: 31222 Bizovac
Predsjednik: Darko Bošnjak
Kontakt telefon: 091/151 9993

LOVAČKO DRUŠTVO "SOKOL" BROĐANCI
Mjesto: Brođanci
Ulica: Sunčana 13
Broj pošte: 31223 Brođanci
Predsjednik: Damir Baban
Tajnik: Zlatko Brkić
Kontakt: 0981820027- tajnik

glasnici

pdf
Općinski glasnik 1/16

pdf
Općinski glasnik 5/15

pdf
Općinski glasnik 4/15

pdf
Općinski glasnik 3/15

pdf
Općinski glasnik 2/15

 

dokumenti

pdf
3. Izvješće o javnoj raspravi IV ID PPUO Bizovac

pdf
Proračun za 2016.

pdf
Proračun u malom za 2016.

pdf
Proračun za 2015 - Rebalans

pdf
Statut Općine Bizovac

 

natjecaji

pdf
Javna priznanja

pdf
Općinske stipendije - RANG LISTE

pdf
Općinske stipendije 2015/2016.

pdf
Finaciranje iz proračuna u 2016.

pdf
Stručno osposobljavanje - Javni poziv

Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr

e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596 
glasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596