Savjet mladih Općine Bizovac

SAVJET MLADIH
Savjet mladih Općine Bizovac osnovan je odlukom Općinskog vijeća Općine Bizovac od 31. siječnja 2008. godine. Savjet mladih Općine Bizovac je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća koje je osnovano u cilju uključivanja mladih u javni život Općine Bizovac. Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Općine Bizovac, u dobi od 15 do 29 godina života. Savjet mladih Općine Bizovac broji 7 članova, uključujući predsjednika.
Za članove Savjeta mladih Općine Bizovac  u trećem mandatu izabrani su: 

redni broj

ime i prezime

adresa

1.

BAŠIĆ MARTINA

Cret Bizovački, B. Radića 22

2.

BLAŽEVIĆ BOJAN

Bizovac, K. Tomislava 245

3.

JURETA IVA

Bizovac, Sunčana 66

4.

KUČINAC ALEN

Brođanci, B. Radića 22

5.

MIĆAN DEJAN

Habjanovci, Fiskulturna 14

6.

TORIJANAC KRISTINA

Samatovci, Pere Kovačevića 45

7.

VRDOLJAK DOMAGOJ

Bizovac, K. Tomislava 362

  
U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:
• raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,
• raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,
• predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih,
• predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,
• daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,
• sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,
• izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
• predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,
• skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,
• potiče suradnju sa savjetima mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugim zemalja,
• predlaže Općinskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
• obavlja i duge poslove od interesa za mlade.


Izbori za savjet mladih u četvrtom mandatu nisu održani jer nije bilo kandidata po objavljenom pozivu.