Poljoprivreda

Poljoprivredno zemljište

Na temelju istraživanja pogodnosti tla za obradu na ovom području prevladavaju tla 3, 4 i 5 klase. Prema podacima iz Ureda za katastar i geodetske poslove Osječko-baranjske županije, poljoprivrednih i šumskih površina na području općina Bizovac ima:

VRSTE ZEMLJIŠTA
POVRŠINA u ha
oranice i vrtovi
7237
voćnjaci
40
vinogradi
0
livade
60
pašnjaci
235
tršćaci i bare
12
šumsko zemljište
1476
neplodno zemljište
1004
UKUPNO:
10064

Državno Poljoprivredno Zemljište

Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je 25. 02. 2003. godine Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na područje Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 1/03.).
Prema donesenom programu obuhvaćeno je ukupno 4347,9457 ha državnog poljoprivrednog zemljišta od čega:


NAMJENA
POVRŠINA u ha
povrat
250,0207
prodaja
1.684,9830
koncesija
2.077,9137
zakup
179,6062
prostorni plan
164,4221
UKUPNO:
4.347,9457


a) prodaja
Od donošenja Programa raspolaganja do danas provedena su tri kruga javnog natječaja za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. Dva kruga su u potpunosti završena, a trenutno je u tijeku dobivanje suglasnosti za ponovljenu odluku iz trećeg kruga natječaja.
Prema zaključenim ugovorima o prodaji prodano je:
- 1.576,6627 ha
- zaključeno je 55 kupoprodajnih ugovora
- 57 kupaca kupilo je državno poljoprivredno zemljište

b) zakup
Od donošenja Programa raspolaganja do danas proveden je jedan krug javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.
Prema zaključenim ugovorima o zakupu dano je u zakup:
- 189,4002 ha
- zaključeno je 8  ugovora o zakupu

c) koncesija
Na temelju Odluke Vlada Republike Hrvatske Klasa: 320-02/06-03/27 , Urbroj: 5030116-06-1, od 5. listopada 2006. godine, zaključen je 12. 01. 2007. godine Ugovor o prioritetnoj koncesiji s tvrtkom PPK «Valpovo» d.d. Prema navedenom Ugovoru o prioritetnoj koncesiji dano je tvrtki  PPK «Valpovo» d.d. na korištenje 2.077,9137 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na rok od 30 godina.

PROGRAM RASPOLAGANJA
DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM
NA PODRUČJU OPĆINE BIZOVAC

http://www.opcina-bizovac.hr/files/program.pdf

POPIS IZDANIH POTVRDA ZA UPIS ZEMLJIŠTA U ARKOD SUSTAV

Sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustav prema odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19 i 147/20)
– u daljnjem tekstu: Preporuka, kao i članka 2. Pravilnika o Izmjenama i dopunama pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 41/23), Općina Bizovac  je izdala sljedeće potvrde, a popis istih se nalazi u dokumentu dolje.

http://www.opcina-bizovac.hr/files/popis izdanih potvrda

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA  POLJOPRIVREDNE NAMJENE

ODLUKA
JAVNI NATJEČAJ
OBRAZAC 1
OBRAZAC 2
OBRAZAC 3
OBRAZAC 4
OBRAZAC PONUDE
OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA
ZAPISNIK - javno otvaranje ponuda
ZAPISNIK - analiza ponuda
TABLIČNI ZAPISNIK 
ODLUKA O ODABIRU

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH NA PDORUČJU OPĆINE BIZOVAC

http://www.zeljko-gis.com/mapguide252/fusion/templates/mapguide/obz/index.html?ApplicationDefinition=Library://Bizovac_PRPZ/Bizovac.ApplicationDefinition&locale=hr