Korisne informacije

Općina Bizovac
Bizovac, Kralja Tomislava 89,
tel: 031/ 675-301,
fax: 031/ 675-674

Web stranica : www.opcina-bizovac.hr
E-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr

VOZNI RED - Panturist d.o.o.

Osnovna škola "Bratoljuba Klaića"

31 222 Bizovac, Braće Radića 41,
Tel: 031/ 675-315, 031/ 675-688

Dječji vrtić "Maslačak"
31 222 Bizovac, Braće Radić  41,
Tel: 031/ 675-431, 031/ 675-431

Ordinacija opće medicine dr. Kata Bekina
31 222 Bizovac, Valpovačka 17,
Tel:031/ 675-875

Ordinacija opće medicine dr. Blaženka Novak

31 222 Bizovac, Valpovačka 17,
Tel:031/ 675-386

Stomatološka ordinacija dr. Miroslav Sikora
31 222 Bizovac, Valpovačka 17, 031/ 675-501

Stomatološka ordinacija dr. Marija Petrović-Kelemen
31 222 Bizovac, Valpovačka 17, 031/ 675-694

Pošta Bizovac
31 222 Bizovac, Kralja Tomislava 138,
Tel:031 675-006

Pošta Brođanci
31 223 Brođanci, Trg 1
Tel:031 676 302

Državna geodetska uprava

Valpovo, K. P. Krešimira IV, br. 1,
Tel: 031 651-181

Porezna uprava
Valpovo, K. P. Krešimira IV, br. 1, 031 651 010

Zavod za zapošljavanje

Valpovo, Trg F. Tuđmana 7, 031 651-386

Zavod za zdravstveno osiguranje

Valpovo , M. Gupca 11, 031 651-325

Zavod za mirovinsko osiguranje
Valpovo, Trg F. Tuđmana 7
Tel: 031 651-357

Matični ured
Valpovo, K. P. Krešimira IV, br. 1
Tel:031 651-055

HRV
Valpovo, K. P. Krešimira IV, br. 1
Tel: 031 656-300

Slavonski dom

Valpovo, Trg K. Tomislava 11
Tel: 031/ 651-333

Glas Slavonije
Valpovo, J. J. Strossmayera 3
Tel: 031/ 651-118

Adresar privatnih iznajmljivača soba u Bizovcu

Privatni smještaj „Barišić“
Vlasnik: Marta Barišić
Adresa: Hrvatske Republike 20
Telefon: 031 67 54 69

Privatni smještaj "Jureta"
Vlasnik: Ankica Jureta
Adresa: Sunčana 68, 31222 Bizovac
Telefon: 031 67 54 40
Mob: 091/3076933

Privatni smještaj "Majetić"

Adresa: Sunčana 52, 31222 Bizovac
Tel:031 675 032

Sobe za iznajmljivanje "Mihić"
Vlasnica: Kata Mihić
Adresa: B. Radića 10, 31222 Samatovci
Telefon: (031) 39 21 08 i (031) 56 12 76
Mobile: (091) 894 45 11
e-mail: kmihic@pfos.hr

Privatni smještaj „PAX“
Vlasnica: Tajana Turalija
Telefon:031 675 123
Mobile:091 1 685 184, 091 675 1234

Privatni smještaj "Sudar"
Vlasnik: Krunoslav Sudar
Adresa: K. Tomislava 146, 31222 Bizovac
Telefon: (031) 67 50 55
Mob: 098 134 3323

Privatni smještaj  "Vuković"
Vlasnik: Pavo Vuković
Adresa: Kralja Tomislava 109
Tel: 675 461
mob:099 874 8014

Privatni smještaj "Šokica"
Vlasnik: Romana Žužić
Tel: 675-114,  675-078
mob:091560-81-20

mail: romana.zuzic.hr@gmail.com


PUBLIKACIJE
MATKO broj - 21/2012.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Matko - broj 21-2012.pdf
MATKO broj - 22/2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Matko - broj 22-2013.pdf
MATKO broj - 23/2013.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/MATKO-Broj 23.pdf

OLIMPIJADA STARIH ŠPORTOVA BROÐANCI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Olimpijada u Hrvata - Marin Jankovic.pdf