Vrtić

Godine 1973. na inicijativu tadašnjeg ravnatelja Osnovne škole "Jakša Kučinac" Bizovac, gospodina Mirka Blažičevića prišlo se prikupljanju projektne  dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Bizovcu. Takve ustanove već su tada radile u Valpovu, Belišću i Petrijevcima. Projektna dokumentacija izrađena je u projektnom birou građevinskog poduzeća "Izgradnja" Valpovo. Idejni plan izradio je inž. Pađen. Godine 1974. započela je izgradnja samog objekta, a radove izvodi GP "Izgradnja" Valpovo. Objekt je građen tako da u njemu mogu boraviti dvije odgojne skupine. Građen je i sav prateći prostor za rad odgojnih skupina te dvije otvorene terase za boravak djece na zraku.

Krajem ljeta 1975. godine vrtić je u potpunosti završen, te je 15. rujna 1975. godine vrtić svečano otvoren i započeo s radom u sastavu Osnovne škole "Jakša Kučinac" Bizovac.

U početku je u dječji vrtić upisano 40-tak djece. Počele su s radom dvije odgojne skupine: mlađa i starija. Prvi odgojitelji bili su: Ružica Maroslavac- odgojitelj, Slavica Sabljić- odgojitelj i Reza Cvetković- domaćica i spremačica .
Od 01. siječnja 1979. godine vrtić prestaje biti pri školi i prelazi u OOUR «Stjepan Petnjarić» koji je funkcionirao pri RO «Centar odgoja i osnovnog obrazovanja» Valpovo. Od 01. siječnja 1991. godine vrtić posluje kao samostalna organizacija. Od 01. rujna 1998. godine vrtić Valpovo djeluje samostalno te dječji vrtić "Maslačak" Petrijevci i dječji vrtić «Maslačak» Bizovac djeluju kao područni vrtići dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće.

Od 01. siječnja 1979. godine ravnateljica je bila Suzana Vukobratović. Dužnost ravnateljice je obnašala sve do proljeća 1992. godine kada ju je naslijedila Marijana Ružić. Od 01. studenoga 1993. godine prestaje s radom kuhinja u vrtiću Bizovac i hrana se vozi iz centralne kuhinje Dječjeg vrtića u Belišću. Godine 1995. u devetom mjesecu dolazi do smjene ravnatelja. Dužnost obnaša Franjo Šarlija sve do 01. svibnja 1998. godine kada kao v.d. ravnateljice dolazi Marija Anić. 01. svibnja 2000.godine dolazi nova ravnateljica Dragica Jančikić.

Općina Bizovac je 1997. godine izgradila koso krovište i stvorila mogućnost za proširenje kapaciteta vrtića za 100%. 2001. godine uveden je plin.

Danas vrtić pohađa 52 djece u dvije mješovite skupine  od 3 do 7 godina. Zaposlene su tri odgojiteljice i jedna spremačica.

Zbog povećanog interesa roditelja za institucionalnom skrbi djece od napunjene godine dana 2017. godine Općina Bizovac završila je projekt uređenja potkrovlja područnog vrtića „Maslačak“ u Bizovcu.  Od tada su stvoreni uvjeti za organizaciju mješovite jasličke skupine koju čine djeca od jedne do tri godine života.

Ukupno je 12 polaznika mješovite jasličke skupine kako nalaže pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, a soba dnevnog boravka u kojoj su djeca smještena opremljena je potrebnim namještajem i didaktičkim sredstvima i pomagalima.

S tim u svezi došlo je do otvaranja dva nova radna mjesta za odgojiteljice predškolske djece, pedagoške voditeljice mješovite jasličke skupine.

Obzirom na sustavan porast broja zahtjeva za upis djece i ograničenog broja djece koju možemo primiti na razini tri navedene odgojne skupine, nameće se potreba proširenja kapaciteta postojećeg vrtića za izgradnju još jedne sobe dnevnog boravka uz prateće prostorije i formiranje četvrte mješovite vrtićke skupine namijenjen djece od 3 godine života do polaska u školu.

Općina Bizovac izradila je idejni i glavni projekt za proširenje postojećeg objekta glede mogućnosti povećanja prijema djece na bazi 20 do 22 novoupisanih uz postojeći broj djece na razini objekta, a on trenutno iznosi 62 djece.

U područnom vrtiću „Maslačak“ u Bizovcu organizirane su tri mješovite odgojne skupine i to:

-          mješovita (jaslička) skupina sa ukupno 12 djece starosti od 1 do 3 godine,

-          mješovita (mlađa) vrtićka skupina sa ukupno 25 djece starosti od 3 do 4,5 godine života,

-          mješovita (starija) vrtićka skupina sa ukupno 25 djece starosti od 5 godina do polaska u osnovnu školu.

Ukupno je trenutno na razini područnog vrtića upisano 62 djece.

 Na razini područnog vrtića ukupno je zaposleno:

-          6 odgojiteljica predškolske djece (po dvije za svaku od navedenih odgojnih skupina) i

-          1 spremačica.

Općina Bizovac financira plaće za sedam djelatnika područnog vrtića i dio plaće zaposlenika zajedničkih poslova ustanove, proporcionalno broju upisane djece u područni vrtić, a to se odnosi prije svega na ravnatelja - pedagoga, voditeljicu računovodstva, tajnicu ustanove, stručnu suradnicu – psihologinju.

Područni vrtić Maslačak Bizovac roditeljima i djeci nudi dva redovna odgojno – obrazovna programa, a oni su:

-          Cjelodnevni (10-satni) jaslički program

-          Cjelodnevni (10-satni) vrtićki program.

Ekonomska cijena redovnih programa, na mjesečnoj bazi, iznosi 1.464,00 kn.

Udio općine u pokriću navedenog mjesečnog iznosa svakog roditelja čije je dijete upisano u područni vrtić iznosi 70% ,a udio roditelja je 30% od navedene ekonomske cijene i iznosi 483,00 kn.   

Općina Bizovac izdvaja značajna financijska sredstva, obzirom na svoj ukupni godišnji proračun, glede zbrinjavanja djece predškolske dobi u područnom vrtiću.

Cijena oba redovna odgojno - obrazovna programa ponuđena roditeljima i djeci iznose 483,00 kn i, za većinu korisnika, predstavljaju prihvatljiv mjesečni trošak obzirom na kvalitetu skrbi i usluga koje djeca i roditelji dobivaju u područnom vrtiću.

Mogućnost institucionalnog zbrinjavanja što većeg broja djece rane i predškolske dobi na razini općine Bizovac značajna je demografska mjera kojom se nastoji pomoći mladim obiteljima u podizanju ukupne kvalitete njihovog života.

 Proširenjem postojećih kapaciteta želimo stvoriti uvjete koje može opisati slogan „JASLICE / VRTIĆ ZA SVAKO DIJETE“.


vrtic