Vrtić

Godine 1973. na inicijativu tadašnjeg ravnatelja Osnovne škole "Jakša Kučinac" Bizovac, gospodina Mirka Blažičevića prišlo se prikupljanju projektne  dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Bizovcu. Takve ustanove već su tada radile u Valpovu, Belišću i Petrijevcima. Projektna dokumentacija izrađena je u projektnom birou građevinskog poduzeća "Izgradnja" Valpovo. Idejni plan izradio je inž. Pađen. Godine 1974. započela je izgradnja samog objekta, a radove izvodi GP "Izgradnja" Valpovo. Objekt je građen tako da u njemu mogu boraviti dvije odgojne skupine. Građen je i sav prateći prostor za rad odgojnih skupina te dvije otvorene terase za boravak djece na zraku.

Krajem ljeta 1975. godine vrtić je u potpunosti završen, te je 15. rujna 1975. godine vrtić svečano otvoren i započeo s radom u sastavu Osnovne škole "Jakša Kučinac" Bizovac.

U početku je u dječji vrtić upisano 40-tak djece. Počele su s radom dvije odgojne skupine: mlađa i starija. Prvi odgojitelji bili su: Ružica Maroslavac- odgojitelj, Slavica Sabljić- odgojitelj i Reza Cvetković- domaćica i spremačica .
Od 01. siječnja 1979. godine vrtić prestaje biti pri školi i prelazi u OOUR «Stjepan Petnjarić» koji je funkcionirao pri RO «Centar odgoja i osnovnog obrazovanja» Valpovo. Od 01. siječnja 1991. godine vrtić posluje kao samostalna organizacija. Od 01. rujna 1998. godine vrtić Valpovo djeluje samostalno te dječji vrtić "Maslačak" Petrijevci i dječji vrtić «Maslačak» Bizovac djeluju kao područni vrtići dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće.

Od 01. siječnja 1979. godine ravnateljica je bila Suzana Vukobratović. Dužnost ravnateljice je obnašala sve do proljeća 1992. godine kada ju je naslijedila Marijana Ružić. Od 01. studenoga 1993. godine prestaje s radom kuhinja u vrtiću Bizovac i hrana se vozi iz centralne kuhinje Dječjeg vrtića u Belišću. Godine 1995. u devetom mjesecu dolazi do smjene ravnatelja. Dužnost obnaša Franjo Šarlija sve do 01. svibnja 1998. godine kada kao v.d. ravnateljice dolazi Marija Anić. 01. svibnja 2000.godine dolazi nova ravnateljica Dragica Jančikić.

Općina Bizovac je 1997. godine izgradila koso krovište i stvorila mogućnost za proširenje kapaciteta vrtića za 100%. 2001. godine uveden je plin.

Danas vrtić pohađa 52 djece u dvije mješovite skupine  od 3 do 7 godina. Zaposlene su tri odgojiteljice i jedna spremačica.

vrtic