Lokalni izbori 2013.

LOKALNI IZBORI 2013.


1. IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
    KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Zbirna lista - VIJECE - za objavu.pdf

2. IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
    KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Zbirna lista - VIJECE - za objavu.pdf

3. OBJAVA TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE

http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. Glavas Tomica.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. Tomica Glavas II.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. Bagaric.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. Glavas T. - nacelnik,zavrsno.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. Glavas T. - vijece,zavrsno.pdf

REZULTATI LOKALNIH OPĆINSKIH IZBORA

NAČELNIK
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. Rezultati - nacelnik.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. rezultati nacelnik - po mjestima.pdf

VIJEĆE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. Rezultati - vijece.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. rezultati vijece - po mjestima.pdf

REZULTATI ŽUPANIJSKIH IZBORA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. skupstina.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. zupan.pdf

4. CJELOVITO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. izvjesce o troskovima lokalnih izbora.pdf


5. OBJAVA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH OPĆINSKIH VIJEĆNIKA 

2013. godina
VUČKOVAC ZORISLAV
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vuckovac Zorislav - izjava I.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vuckovac Zorislav - izvjesce I.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vuckovac Zorislav - izjava II.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vuckovac Zorislav - izvjesce II.pdf

GLAVAŠ TOMICA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - izjava.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - izvjesce.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - G-FIN-IZVJ 2013.pdf


2014. godina
GLAVAŠ TOMICA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - izjava.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - izvjesce.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - G-FIN-IZVJ 2014.pdf


2015. godina
GLAVAŠ TOMICA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - donacije, izvjesce za 2015-1.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Tomica Glavas - Program rada.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - G-FIN-IZVJ 2015-1.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - finacijski plan 2016.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Glavas Tomica - donacije, izjava 2015.pdf

2016. godina
GLAVAŠ TOMICA