Započela rekonstrukcija vatrogasnog doma i spremišta u Bizovcu

Ovih dana u Bizovcu su započeli  radovi u sklopu rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma i spremišta.  U objektu će se izgraditi  nove uredske prostorije, konferencijska dvorana, sanitarni čvor i skladišta. Dogradit će se garaže za vatrogasna vozila, spremišta za opremu i uređaje te urediti drugi potrebni sadržaji. Uređenjem postojećeg prostora i dogradnja novih  značajno će se poboljšali radni i materijalni uvjeti bizovačkog vatrogasnog društva, a time ujedno i protupožarna zaštita na širem bizovačkom području. Dio novca za realizaciju ovog projekta predviđen je u proračunu   Općina Bizovac, a za preostala potrebna financijska sredstva tražit će se  iz fondova EU, Osječko-baranjske županije i resornih ministarstava RH.