Poziv korisnicima općinskog proračuna

 

 Općina Bizovac obavještava sve korisnike proračunskih sredstava, udruge, institucije i mjesne odbore da je u tijeku izrada Nacrta prijedloga proračuna Općine Bizovac za 2015. godinu. Svi korisnici dužni su svoje programe, inicijative i prijedloge dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac do 15. listopada 2014. godine. Program mora sadržavati financijski plan odnosno troškovnik za izvršenje programa u kojem se navode podaci o ukupnim troškovima izvršenja programa, kao i dijelu troškova koji će se financirati iz proračuna.Korisnici proračuna koji do utvrđenog roka ne dostave podatke neće se financirati iz proračuna u 2015. godini.

PRIJAVA I OBRAZAC

http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2015..zip