Plaćanje računa bez naknade u poštanskim uredima Bizovac i Brođancima

 Hrvatska pošta  i Općine Bizovac zaključili su  Ugovor o međusobnoj poslovnoj suradnji na temelju  kojeg je od 1. rujna 2021. stanovništvu bizovačke općine u poštanskim uredima u Bizovcu i Brođancima bez naknade  omogućeno  plaćanje  računa izdanih od strane općine.

Uz račune izdane u općini u poštanskim uredima Bizovac i Brođanci mogu se platiti i računi HEP-a, posmrtne pripomoći i Croatia osiguranja bez naplate naknade, jer je pošta s njima već ranije ugovorila suradnju.