Općina Bizovac donira dodatne školske materijale

Za novu školsku godinu Općina Bizovac svim učenicima od prvog do četvrtog razreda Osnovne škole dr. Bratoljuba Klaića, (polaznicima matične i područnih škola) donirati će radne bilježnice i omotnice za udžbenike. Isto tako svim učenicima od prvog do osmog razreda darivati će i likovne mape.