Krenuli radovi u sklopu projekte rekonstrukcije državne ceste DC2

 Prije nekoliko dana  započeo opsežni projekt rekonstrukcije državne ceste DC2 na dionici između naselja Normanci i Josipovac. Investitor ovog projekta vrijednog gotovo 100 milijuna kuna su Hrvatske ceste, a za njegovog je izvođača kao najpovoljniji ponuditelj na javnom natječaju izabran tvrtka Osijek – Koteks.  Dionica ceste prolazi kroz naselja Normanci, Topoline, Cret, Bizovac i Samatovci.   nUkupna duljina zahvata prema glavnom projektu iznosi 17346.28 metara.

Svrha projekta je rekonstrukcija predmetne dionice ceste, u prvom redu proširenje i pojačanje postojećeg kolnika bez podizanja nivelete u naseljima, uređenje priključaka i raskrižja, rješavanje odvodnje, kao i prometne signalizacije i opreme ceste. U sklopu projekta obnove ceste planirana je izgradnja 14 km novih biciklističkih staza uz rekonstrukciju i dogradnju 9 km pješačkih staza.  U središtu naselja Bizovac, osim projektirane obostrane biciklističko-pješačkih staza, projektno rješenje obuhvaća uređenje parkirnih mjesta za automobile i bicikle.  Projektom je na trokrakom raskrižju sa županijskom cestom  u Bizovcu predviđeno dodavanje traka za lijevo skretanje, uz semaforizaciju cijelog raskrižja.

Na raskrižjima s lokalnim cestama u Bizovcu, projektirani su dodatni trakovi za skretanja.  Predviđena je javna rasvjeta na raskrižjima javnih cesta, rekonstrukcija postojećih autobusnih stajališta, ukupno 7 parova stajališta, te osiguranje pješačkog pristupa novim stazama do novih lokacija. te će biti postavljenje unificirane nadstrešnice za putnike. Nova biciklistička staza počinje od raskrižja u Cretu Bizovačkom,  a završava kod postojeće benzinske postaje u Josipovcu u blizini završetka dionice. Biciklistička staza je za oba smjera vožnje predviđena s lijeve (sjeverne) strane ceste u širini 2 metra, s vanjske strane odvodnog jarka, osim u širem centru Bizovca, gdje će biciklističke staze širine 1.6 m biti obostrano u odnosu na cestu. U izgrađenim dijelovima naselja biciklističke staze su projektirane uz postojeće pješačke staze koje se rekonstruiraju, dok je izvan naselja projektirana samo dvosmjerna biciklistička staza. Projektom je obuhvaćena horizontalna i vertikalna prometna signalizacija te oprema sukladna propisima, kao i semafori na 2 raskrižja u naselju Bizovac.

Za nekoliko dana trebalo bi krenuti skidanje postojećeg starog asfalta s prometnice koji će se oplemenjivati i poboljšavati kako bi nakon toga njime ponovo mogla biti presvučena nova prometnica.