Analiza tla

 

POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA

s područja Općine Bizovac i Općine Koška

SVIMA

 

 

 

PREDMET:    Analiza tla - poziv za edukaciju o uzimanju uzoraka tla

-          dostavlja se

 

 

Poštovani,

 

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 28/18, 115/18, 98/19) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su provoditi ispitivanje plodnosti tla (analize tla) na poljoprivrednom zemljištu upisanom u ARKOD sustav te voditi evidenciju o primjeni gnojiva (mineralnih i organskih), poboljšivača tla i pesticida.

 

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Služba za stručnu podršku – Područna jedinica Osijek organizira 13. veljače 2020. godine  edukaciju o uzimanju uzoraka tla i analizama.

 

Planirano vrijeme trajanja ove jednodnevne edukacije je pet sati, sa slijedećim temama:

-          Propisi i obveze za korisnike poljoprivrednog zemljišta

-          Pravilno uzimanje uzoraka tla

-          Označavanje i dostavljanje uzoraka tla

-          Značaj provedbe analize uzoraka tla

-          Mjere očuvanja i popravka plodnosti tla

 

Edukacija za sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sa područja Općine Bizovac i Općine Koška održat će se 13. veljače 2020. godine u vremenu od 9 –14 sati u Edukativnom centru Bizovac, u Bizovcu, Kralja Tomislava 138.

 

 

 

 

 

TERMIN I MJESTO ODRŽAVANJA EDUKACIJA O UZIMANJU UZORAKA TLA - VELJAČA 2020.                                                                                NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja

Jedinice lokalne samouprave

Dvorana  i mjesta održavanja

Predavač

13. veljače 2020.  (9 do 14 h)

Bizovac - Koška

Edukativni centar Bizovac, Kralja Tomislava 138

Lovrinčević - Grahovac - Cimerman