Ovoga proljeća počinju radovi u sklopu projekta rekonstrukcije državne ceste D2 od Normanaca do Josipovca

 Hrvatske ceste službeno su objavile Obavijest o nadmetanju za rekonstrukciju državne ceste DC2  duljine 17,35 kilometra koja se konkretno odnosi na rekonstrukciju ove prometnice koja će se vršiti na dijelu od Normanaca i Topolina (Općina Koška) preko Creta, Bizovca i Samatovaca te do državne  ceste  DC34.

Nakon ove objave i odabira izvođača radova, te ukoliko ne bude žalbi, očekuje se da bi uvođenje izvođača u posao trebalo uslijediti već u razdoblju između travnja i svibnja, a procijenjeno vrijeme trajanja rekonstrukcije je 24 mjeseca. Projekt je vrijedan 90 milijuna kuna, a poslovi nadzora na njemu 4,5 milijuna kuna.

„Radovima će biti obuhvaćena kompletno nova kolnička konstrukcija ceste debljine 57 centimetra s 2 nova sloja asfalta ispod kojih je predviđen nosivi sloj kolnika izrađen tehnologijom recikliranja postojeće konstrukcije ceste po hladnom „in plant“ postupku. Projektirana je i oborinska kanalizacija na prolazu kroz III. zonu zaštite vodocrpilišta „Vinogradi“ i rekonstrukcija oborinske kanalizacije u središtu Bizovca, te uređenje kanala duž ceste. U projektu je predviđena i izgradnja 14 kilometara novih biciklističkih staza uz rekonstrukciju i dogradnju 9 kilometara pješačkih staza, a valja očekivati i rekonstrukciju kolnih ulaza duž trase koja obuhvaća oko 600 kolnih ulaz uz uklanjanje vertikalnih betonskih čeonih zidova s ciljem smanjenja vjerojatnosti teških posljedica u slučaju izlijetanja vozila u kanal“, priopćili su nam između ostalog iz Hrvatskih cesta.

Uz novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu duž ceste, stanovnici ovog dijela županije mogu se nadati i novoj rasvjeti na raskrižjima s razvrstanim cestama te novim semaforima raskrižju sa županijskom cestom ŽC4067 u Bizovcu kod skretanja za Bizovačke toplice. Također ih čeka i rekonstrukcija semafora na raskrižju sa ŽC4060 za Valpovačku ulicu. Da bi zaokružili cijelu ovu dugo očekivanu modernu prometnu priču, slijedi i uređenje svih 7 parova autobusnih stajališta duž trase uz postavljanje novih nadstrešnica te dodatni trakovi za lijevo skretanje na čak 5 raskrižja. Projektirana širina kolnika je 7,10 metara što znači da je za svaki smjer po jedan vozni trak širine 3,25 metra i rubni trak širine 0,3 metra, plus bankine širine minimalno 1,2 m sa svake strane kolnika.

„Rekonstrukcijom će biti povećana sigurnost i udobnost prometa, te propusna moć ceste a obzirom da broj vozila na toj dionici, odnosno prosječni godišnji dnevni promet iznosi oko 5.000 vozila,“ poručili su iz Hrvatskih cesta koji su investitori projekta.