Potpore obiteljima s novorođenom djecom

Općinski načelnik Općine Bizovac dana. 8. siječnja 2020. godine donio je odluku o visini pomoći za novorođenu djecu. Pravo na novčanu pomoć stječu i ostvaruju roditelji koji su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Općine Bizovac za svako novorođeno dijete. Sredstva za novčanu pomoć obiteljima za novorođenu djecu osiguravaju se u proračunu Općine Bizovac, a isplaćuje se roditelju djeteta rođenog u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.

Visina pomoći utvrđuje se u iznosu

2.500,00 kn za prvo dijete.

3.000.00 kuna za drugo dijete

5.000,00 kuna za treće i  svako daljnje dijete.

Pravo na novčanu pomoć za novorođenu djecu  ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bizovac. Korisnici prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu dužni su zahtjevu priložiti dokaz o rođenju djeteta, potvrdu o prijavi prebivališta djeteta, broj računa za isplatu i presliku osobne iskaznice jednog od roditelja.