Sklopljen ugovor za prijevoz djece s posebnim potrebama

Općina Bizovac zastupana po općinskom načelniku Srećku Vukoviću i Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Drinska 12 b  iz Osijeka zastupan po ravnateljici Edit Lemal sklopili su ugovor za narednu 2020. godinu  o sufinanciranju organiziranog prijevoza učenika s posebnim potrebama s prebivalištem na područja Općine Bizovac i to od mjesta njihovog stanovanja  do mjesta školovanja odnosno Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku.