22. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09.i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi sazivam

 

22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

za  14. studenoga 2019. godine  u 20,00  sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89,  za koju predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.      Usvajanje zapisnika 21. sjednice Općinskog vijeća

2.      Pitanja i prijedlozi vijećnika

3.      Rebalans Proračuna Općine Bizovac za 2019.godinu

a)     Prijedlog Odluke o  prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bizovac za 2019.godinu

b)    Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini

c)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

d)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Bizovac u 2019. godini

e)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa javnih potreba na području socijalne skrbi na području Općine Bizovac u 2019. godini

f)      Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini

g)     Prijedlog Odluke o prvim izmjenama Plana nabave za 2019. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik

4.      Odluka o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana urenjenja Općine (PPUO) Bizovac

5.      Civilna zaštita Općine Bizovac

a)     Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2019 godini

b)    Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bizovac u 2020. godini

Izvjestitelj: Općinski načelnik

 

Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.

Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Milan Kranjčević, v.r.


RADNI MATERIJALI ZA SJEDNICU