21. sjednica Općinskog vijeća

     

        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA BIZOVAC

              Općinsko vijeće

 
KLASA: 021-05/19-01/10

URBROJ: 2185/03-19-1

Bizovac, 10. listopada 2019.

 

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09.i 2/13.), a prema ukazanoj potrebi sazivam

  

21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

za 17. listopada 2019. godine  u 19,30  sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89,  za koju predlažem slijedeći

  

D N E V N I   R E D

 

1.     Usvajanje zapisnika 20. sjednice Općinskog vijeća

2.     Pitanja i prijedlozi vijećnika

3.     Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bizovac za 2019. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik

4.     Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik

5.     Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bizovac

Izvjestitelj: Mario Fišer, predsjednik povjerenstva za zakup državnog zemljišta

 

Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.

Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Milan Kranjčević, v.r.RADNI MATERIJALI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/materijali 21. sjednice 2019.pdf