19. sjednica Općinskog vijeća

 Matrijali za sjednicu

        

POZIV ZA SJEDNICU       

 

Na osnovi članka 55. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac", broj 3/09. i  2/13.), a prema ukazanoj potrebi sazivam

 

 

19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

za  9. srpnja 2019. godine u 19,30  sati u vijećnici Općine Bizovac u Bizovcu, Kralja Tomislava 89,  za koju predlažem slijedeći

 

 

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika 18.. sjednice 
  1. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
  1. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Dvorca d.o.o. Valpovo za 2018. g.

Izvjestitelj: Predstavnik Dvoraca d.o.o.

 

  1. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Urbanizma d.o.o. Valpovo za 2018. g.

Izvjestitelj: Predstavnik Urbanizma d.o.o.

 

  1. Razmatranje Izvješća o ostvarivanju financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Općine Bizovac za 2018. godinu

Izvjestitelj: Predstavnik Vatrogasne zajednice Općine Bizovac

  1. Razmatranje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Bizovac

Izvjestitelj: Srećko Vukovi, općinski načelnik

 

  1. Donošenje Odluke o pokretanju Projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (PRŠI Osijek B)

Izvjestitelj: Srećko Vuković, općinski načelnik

 

 

Materijali na osnovi kojih će se voditi rasprava priloženi su uz poziv za sjednicu.

Molim za odaziv u zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost možete opravdati na telefon 675-301.

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Milan Kranjčević, v..r