Ministarstvo državne imovne darivalo zemljišnu česticu za izgradnju ceste prema groblju u Habjanovcima

Prilikom posjeta Osječko-baranjskoj županiji ministar državne imovine Goran Marić predstavio je nazočnim gradonačelnicima i načelnicima te predstavnicima Županije novosti koje Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora nudi jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a koje se tiču darovanja, imovinsko-pravnih i drugih odnosa nad nekretninama. Također je načelniku Općine Bizovac Srećku Vukoviću uručio odluku o darivanju nekretnine Općini Bizovac u katastarskoj općini Habjanovci u svrhu građenja pristupne ceste do groblja u Habjanovcima.