Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete u Novakima

Nastavljajući realizaciju brojnih kapitalnih investicija na svojem području u ovoj godini Općina Bizovac nedavno je započela graditi modernu energetski učinkovitu javu rasvjetu u naselju Novaki Bizovački približno ukupne vrijednosti 600.000,00 kuna. Prema riječima općinskog načelnika Srećka Vukovića ona će uskoro zamijeniti stare i dotrajale ulične svjetiljke „visilice“. Projekt sa 130.000,00 kuna sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a preostali dio sredstava osiguran je u proračunu Općine Bizovac koja je za ovu kapitalnu investiciju prethodno izradila projektno tehničku dokumentaciju te ishodila građevinsku dozvolu.