Poziv predlagateljima kandidata za dodjelu nagrade općine Bizovac

Općina Bizovac objavila je javni poziv upućen  fizičkim i pravnim osobama radi predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Općine Bizovac u 2018. godini.  Nagrada Općine Bizovac je javno priznanje koje se može dodijeliti istaknutoj grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu, ili drugoj pravnoj osobi za vrijedan doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Bizovac, kao i za ostala posebno vrijedna društvena dostignuća ostvarena tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje. Obrasci za podnošenje prijedloga mogu se podići u Općini Bizovac, Bizovac Kralja Tomislava 89 ili na web stranicama: www.opcina-bizovac.hrPrijedlozi s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom, prema kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/09.), podnose se Komisiji za dodjelu priznanja na adresu: Općina Bizovac, Komisija za dodjelu priznanja Općine Bizovac, Bizovac, Kralja Tomislava 89, najkasnije do 20. ožujka 2018. godine.