Počinje predškolski program održavanja male škole

Kraći program „male škole“ na području općine Bizovac s radom počinje u četvrtak, 1. veljače 2018. godine, a završava u srijedu, 30. svibnja 2018. godine. Radi se o ukupnom fondu od 250 sati s dnevnom dinamikom 3 sata neposrednog rada s djecom. Kraći program predškole besplatan je za roditelje, a troškove njegove organizacije pokriva općina Bizovac te Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Za kraći program predškolskog programa u Bizovcu je prijavljeno 13, a u Brođancima 7 djece. Radno vrijeme kraćeg programa predškole biti će svakog radnog dana u Brođancima od 11,30 do 14,30 sati, a u Bizovcu od 15,00 do 18,00 sati.