Broj rođene djece na području općine Bizovac

Protekle 2017. godine na području općine Bizovac rođeno je ukupno 33 djece. U Bizovcu 6 djevojčica i 10 dječaka, u Samatovcima 2 djevojčice i 2 dječaka, u Cretu 3 djevojčice i 2 dječaka, u Novakima 2 djevojčice, u Brođancima 1 djevojčica i 3 dječaka u Habjanovcima 1 djevojčica i 1 dječak. U nastojanju da pomogne obiteljima Općina Bizovac iz proračuna izdvaja 2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete.