Uspješna ostvarenja Općine Bizovac u 2017.


Tijekom kalendarske 2017. na području Općine Bizovac ostvareni su  brojni izuzetno kvalitetni kapitalni projekti medu kojima je važno izdvojiti završetak  izgradnje vatrogasnog doma i spremišta DVD-a Bizovac uz koji je obnovljeno pročelje zgrade nekadašnje kino dvorane. Ispred ovih objekata postavljeno je manje dječje igralište, obnovljen nogostup, asfaltirani su kolni ulazi i parkirališta. Vodeći brigu o mladim naraštajima izvršena je rekonstrukcija dječjeg vrtića „Maslačak“ u kojem je  omogućen rad jasličke skupine. Na zgradu bizovačkog ribičkog doma ugrađena je nova plastična stolarija.  U ulicama Ante Starčevića i Vladimira Nazora uređen je dio odvodnih oborinskih kanala.

Zahvaljujući dobroj poslovnoj suradnji s HEP-om u Cretu Bizovačkom izgrađena je nova javna led rasvjeta i odmah izvršena  rekonstrukcija nisko naponske elektro mreže. U tom naselju u potpunosti je završena obnova društvenog doma.

U naselju Samatovci asfaltiran je dio ceste koja vodi od ulice Pere Kovačevića do mjesnog groblja. Novi nogostup izgrađen je u pojedinim dijelovima Novaka Bizovačkih i  Samatovaca.

Znatna financijska sredstva uložena su u društvenu i komunalnu infrastrukturu, održavanje objekata u općinskom vlasništvu, uređenje javnih zelenih površina, pješačkih staza,  svakog groblja, ulične rasvjete i prometne signalizacije.

Brinući se za čistoću okoliša u Brođancima je u blizini sela uklonjena jedna velika deponija smeća te okrčena zapuštena zemljišta. Ispred brođanačke zdravstvene ambulante asfaltirano je parkiralište i obnovljen most preko oborinskog kanala.

Zahvaljujući suradnji sa susjednim općinama i gradovima potaknut je nastavak izgradnje odvodnje, životno važnog infrastrukturnog segmenta naročito radi daljnjeg razvoja gospodarstva.

Posebna briga vodila se o izradi projektne dokumentacije poput  obnove Sunčane ulice, izletišta Bizovački bajer, Sportskog centra BSK-a, izgradnje plinske i vodovodne mreže u bizovačkoj Cvjetnoj ulici.  Rješavani su imovinsko pravni odnosi važni za moguće asfaltiranje ceste od naselja do groblja u Habjanovcima i dalje u smjeru raskrižja s cestom Brođanci-Čepinski Martinci. Na inicijativu domaćih poljoprivrednika obnovljen je stari most preko poljskog kanala na kraju habjanovačke Velike ulice.

U očekivanju otvaranja natječaja pri jednom od resornih ministarstava Općina Bizovac ishodila je građevinske dozvole za izgradnju javne rasvjete u naseljima Brođanci, Habjanovci i Novaki. Putem poticajnih programa zapošljavanja tri mlade osobe obavile su stručno osposobljavanje, a više dugo nezaposlenih dobilo je posao u sklopu programa javnih radova.

Provedena je sustavna deratizacije u svim općinskim naseljima, a po potrebi i zbrinjavanje pasa lutalica. Održavani su prostori svakog pojedinog mjesnog groblja. Izrađeni su novi projekti, geodetski elaborati, energetski certifikati i projekti za aplikacije na EU fondove. Nadalje, brinulo se o nastavku izgradnje odvodnog sustava. Izrađeni su projekti za izgradnju vodovodne i plinske mreže u Cvjetnoj ulici.

Zajedno s ostalim suvlasnicima zajedničke komunalne tvrtke sufinancirana je sanacija odlagališta otpada „Staro Valpovo“. Financijski je podržan rad dječjeg vrtića „Maslačak“ i programa predškolske nastave, prijevoz vlakom i autobusom učenika srednjih škola i studenata kao i djece s posebnim potrebama. Redovno je izvršavana isplata stipendija nadarenim srednjoškolskim učenicima i studentima. Sufinancirane su aktivnosti osnovne škole, kupljeni su udžbenici za prvi razred, financirani su programi i aktivnosti udruga u kulturi i sportu. Financijski i materijalno  pružena je pomoć župnim zajednicama Bizovac i Brođanci. Općina je pomogla ugradnju plinskog grijanja u crkvama, u Samatovcima, Cretu i Habjanovcima. Izdvajana su  financijska sredstva za socijalnu skrb i humanitarne organizacije, Crveni križ za redovnu djelatnost i program Pomoći u kući starijim osobama. te potpora bizovačkoj udruzi Sveti Vinko Paulski.  Davala se potpora obiteljima s novorođenom djecom, plaćan je topli obrok za dvadesetak učenika osnovne škole slabijeg imovinskog stanja. Redovno je financijski pomagan rad Vatrogasne zajednice op6ine Bizovac, a time i vatrogasnih društava. Pružena je potpora osnovnoj školi,  udrugama u kulturi i sportu, a posebno su financirane sportske i zabavne manifestacije Olimpijada starih sportova, Bizovačke ljetne večeri i Proljeće u Cretu te druga događanja u organizaciji lokalnih udruga građana.