Javni poziv udrugama

Pozivaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Bizovac da podnesu prijave za financiranje programa i projekata u 2018. godini. Programi i projekti koje udruge mogu prijaviti odnose se na aktivnosti od interesa za opće dobro, odnosno aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba i ispunjavanju ciljeva i koje podižu kvalitetu života stanovnika Općine Bizovac. Prijavnice se mogu dostaviti isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni u općini Bizovac i na web stranicama:  www.opcina-bizovac.hr, gdje se nalaze i sve detaljnije informacije o Pozivu za podnošenje prijedloga projekata, ili programa  otvorenom  do 31. prosinca 2017.