Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima

 Općina Bizovac objavila je javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2017/2018. godinu. Na temelju provedenog natječajnog postupka dodijelit će se 14 stipendija i to za sedam učenika srednjih škola  u iznosu od 400,00 kuna i sedam studentskih stipendija  od 500,00 kuna mjesečno. Zahtjevi na propisanim obrascima za dodjelu stipendije dostavljaju se  na adresu: OPĆINA BIZOVAC,  Ulica Kralja Tomislava 89 Bizovac s naznakom“Natječaj za dodjelu stipendija.Rok za podnošenje prijava je 27. studenoga 2017. godine do 15,00 sati. Zamolbe koje nisu potpune, ili ne stignu u propisanom roku neće biti razmatrane. Lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči općine u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva. S učenikom ili studentom kojem bude dodijeljena stipendija biti će sklopljen   ugovor u kojem su detaljnije uređena prava i obveze davatelja i primatelja stipendije. Sve informacije kao i potrebne obrasce izjava, zainteresirani  mogu podići u Općini Bizovac svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. ili preuzeti na internet stranici Općine Bizovac: www. opcina-bizovac.hr, gdje se nalazi i cjeloviti tekst natječaja.

NATJEČAJ (javni natječaj i obrasci)
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Stipendije-natjecaj 2017-2018..pdf
PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STIPENDIJA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Stipendije-Pravilnik.pdf