Nova vrijedna ulaganja u elektro mrežu u Bizovcu

 HEP - Operator distribucijskog sustava  Elektroslavonija Osijek konstantno ulaže u izgradnju novih i obnovu postojećih elektroenergetskih objekata. Tako je tijekom 2016. godine u Ulici dr. Franje Tuđmana u Bizovcu izgrađena nova transformatorska stanica, a do kraja 2017. godine  planira se završetak radova na polaganju novih srednje naponskih i niskonaponskih kabela kako bi se  stavila u funkciju. Ukupna vrijednost ulaganja u Bizovcu iznose 1.750.000,00 kn. lzgradnjom navedenih objekata povećat će se kvaliteta opskrbe električnom energijom korisnika mreže u naselju Bizovac i stvoriti uvjeti za demontažu tri postojeće transformatorske stanice sa dotrajalom opremom i otežanim održavanjem. Kako bi tijekom izvođenja radova prekidi u opskrbi električnom energijom bili što kraći, radovi na polaganju kabela i prespajanju na novu trafostanicu vršit će se u fazama. lz novoizgrađene trafostanice preko osam niskonaponskih kabelskih izvoda opskrbljivat će se Osnovna škola Bratoljuba Klaića i Dječji vrtić ,,Maslačak", te korisnici mreže u ulicama: dr. Franje Tuđmana, dijelu Kralja Tomislava, Sunčanoj, Braće Radic. i Hrvatske Republike, te javna rasvjeta. Korisnici mreže u dijelu ulice Kralja Tomislava  dobit će nove kabelske priključke i brojila sa daljinskim očitanjem, tako da više neće biti potrebe za ulaskom djelatnika Elektroslavonije Osijek u privatne prostorije kupaca u svrhu očitanja brojila a postojeće zračne mreže na krovnim stalcima će se demontirati. Elektromontažni i građevinski radovi ugovoreni su sa tvrtkom Tehno - elektro  iz Đakova.  Općina Bizovac i Elektroslavonija zahvaljuju  stanovnicima na razumijevanju i suradnji prilikom izvođenja navedenih radova u nadi nastavka suradnje na novim sličnim projektima.