Obavijest za korisnike zajamčene minimalne naknade

 
Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Valpovo s prebivalištem na području Općine Bizovac, koji se griju isključivo na drva, da zahtjeve za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva mogu podnijeti u općinskoj upravi Općine Bizovac svakog radnog dana od 7-15 sati.