Ishodovana Uporabna dozvola za zgradu DVD-a Bizovac

 Na temelju zahtjeva Općine Bizovac Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Osječko baranjske županije izdao je Uporabnu dozvolu za  izgrađenu građevinu vatrogasnog doma i spremišta u Bizovcu. Ovih dana moderno izgrađena i opremljena zgrada  biti će predana na korištenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bizovac.