Ugovorena suradnja Općine Bizovac i Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Osijek

Vodeći brigu o sigurnosti, društvenih dobara, gospodarskih subjekata, svojih stanovnika  i njihove imovine Općina Bizovac zastupana po općinskom načelniku Srećku Vukoviću i Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka zastupana po zapovjedniku Peri Čemanu potpisali su ugovor o međusobnoj suradnji, koja se odnosi na pružanje usluga Javne vatrogasne postrojbe u slučaju požara, ili drugih izvanrednih događaja. U slučaju zaprimanja dojave od 0 do 24 sata putem telefonskog broja 193, ili 112 profesionalna postrojba dužna je u najkraćem vremenskom roku nakon žurne provjere dojavljene informacije izaći na intervenciju na područje Općine Bizovac zajedno sa vatrogasnim postrojbama lokalnih vatrogasnih  društava s kojima će od dana potpisivanja ugovora po potrebi  biti u stalnoj komunikaciji.