Priprema se projekt rekonstrukcie državne ceste DC2

U Općini Bizovac ne kriju zadovoljstvo zaključcima sa nedavno održanog sastanku predstavnika Hrvatskih cesta s predstavnicima Općine Bizovac i projektantom kada je predstavljen  projekt rekonstrukcije  dionice državne ceste, s naglaskom na dio koji prolazi općinom Bizovac.

U sklopu projekta predviđena je biciklistička staza od Josipovca do raskrižja s Ulicom Augusta Šenoe u Bizovcu odnosno skretanja za jezero „Bizovački bajer“. Položaj biciklističke staze je sa sjeverne strane ceste, osim u širem centru Bizovca, gdje će biciklističke staze biti izgrađena obostrano u odnosu na cestu.

Projektom je predviđeno zadržavanje broja autobusnih stajališta, dok će njihovi položaji biti korigirani radi usklađenja s Pravilnikom o autobusnim stajalištima;

S obzirom na zahtjev iz posebnih uvjeta Uprave za ceste OBŽ, uz postojeće semafore u centru Bizovca predviđena je „semaforizacija“ i raskrižja prema Bizovačkim toplicama.

u projekt će maksimalno moguće biti inkorporirana rješenja prometnih površina iz idejnog projekta „Uređenje središta naselja Bizovac u Ulici kralja Tomislava", izrađenog za Općinu Bizovac kao investitora od strane Zavoda za urbanizam i izgradnju, Osijek.

Razmotreno je postojeće prometno rješenje, te mogućnost poboljšanja sigurnosti i protočnosti prometa.

Predstavnici Općine Bizovac zahtijevali su da se u centru Bizovca doda trak za lijevo skretanje i na raskrižje s Ulicom dr. Franje Tuđmana. Projektom uređenja središta Bizovca uz predmetno raskrižje predviđeno parkiralište na lokaciji postojeće benzinske stanice.

Također je utvrđeno da se postojeća benzinska stanica  bespravno nalazi na zemljištu Hrvatskih cesta, te korisnik benzinske stanice ne plaća nikakvu naknadu niti Hrvatskim cestama niti Općini Bizovac, tako da će se projektom predvidjeti uklanjanje nadzemnih objekata i podzemnih spremnika, te izgradnja parkirališta.

U zoni raskrižja sa Valpovačkom ulicom, gdje nesavjesni vozači kod ugostiteljskih lokala koriste parkirališne površine za zaobilaženje postojećeg semafora, projektom će se primijeniti rješenje iz projekta „Uređenje središta naselja Bizovac u Ulici kralja Tomislava”, kojim se produljuje razdjeli otok i time zaobilaženje činiti nemogućim.

U Cretu Bizovačkom izvršiti će se rekonstrukcija postojećih oborinskih kanala te malo izmaknuti postojeći pješački prijelaz koji se nalazi usred raskrižja i vodi prema željezničkoj stanici, kao i ukinuti ili izmaknuti pješački prijelaz kod škole, koji je usred raskrižja vodi „iz ničega u ništa", odnosno vodi na „divlji" prijelaz preko pruge. Pored svega spomenutog izvršit će se i druge korekcije na državnoj cesti, a sve na temelju Županijske uprave za ceste i drugih mjerodavnih institucija zainteresiranih za što kvalitetnija projektantska i izvedbena rješenja rekonstrukcije državne ceste DC2.