Financijska potpora Općini Bizovac

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je postupak otvaranja i administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Administrativna provjera obuhvatila je provjeru poštivanja rokova, kompletnost zahtjeva i ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Općini Bizovac odobrilo je 100.000,00 kuna za projekt RAZVOJ JAVNE INFRASTRUKTURE I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OPĆINI BIZOVAC