općina
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
Matko
Strategija razvoja
Novosti
Financijska potpora Općini Bizovac
08/04/2017
 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je postupak otvaranja i administrativne provjere zahtjeva pristiglih na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice. Administrativna provjera obuhvatila je provjeru poštivanja rokova, kompletnost zahtjeva i ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Općini Bizovac odobrilo je 100.000,00 kuna za projekt RAZVOJ JAVNE INFRASTRUKTURE I POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OPĆINI BIZOVAC

 

<<< nazad
glasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596