18/09/2020

Prostorni plan - V. izmjene

 http://www.opcina-bizovac.hr/files/prostorni plan - v. izmjene, javna rasprava II.pdf

+Pročitaj više
15/09/2020

VOZNI RED

 http://www.opcina-bizovac.hr/files/vozni red 7.09.2020.pdf

+Pročitaj više
06/09/2020

POPIS POLJOPRIVREDE

 

+Pročitaj više
04/09/2020

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Bizovcu

 Natječaj je otvoren do 16. rujna 2020.

+Pročitaj više
01/09/2020

27. Sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 3. rujna 2020. godine u edukativnom centru u Bizovcu s početkom u 19. sati.
DNEVNI RED
http://www.opcina-bizovac.hr/files/27. sjednica vijeca-poziv.pdf

+Pročitaj više
12/07/2020

Krenuli radovi u sklopu projekte rekonstrukcije državne ceste DC2

 Vrijednost investicije iznosi približno 100 milijuna kuna

+Pročitaj više
11/07/2020

Za obnovu kurije Normann 2,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava

U kuriji se planira urediti prostor za galeriju, etno zbirku, knjižnicu, muzej, konferencijsku i multimedijalnu dvoranu

+Pročitaj više
11/07/2020

Besplatan pristup internetu na više lokacija u Bizovcu

U Bizovcu je na nekoliko mjesta instalirana j bežična mreža WIFI4EU 

 

+Pročitaj više
08/07/2020

Prodaja osobnog automobila

 Na temelju članka 46. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine Bizovac“ broj 3/09, 2/13, 2/18 i 6/18.), općinski načelnik Općine Bizovac dana 08.07.2020. godine raspisuje 

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za prodaju osobnog automobila u vlasništvu Općine Bizovac

 

 

I.      PREDMET PRODAJE:

-          osobni automobil:      SEAT LEON 1,6 MPI

-          godina proizvodnje:  2006.

-          broj šasije:                   VSSZZZ1PZ6R058765

-          zapremina motora:    1595 cm3

-          snaga motora:            75 kW

-          vrsta goriva:                 BENZIN

-          sjedećih mjesta:         5

-          boja vozila:                                  SIVA

-          registriran do:              26.03.2021.

-          broj kilometara:          228.000 km 

Početni iznos kupoprodajne cijene:               10.000,00 kn

 

II.     UVJETI  NATJEČAJA

1.     Pisane ponude zaprimljene su u roku ukoliko su zaprimljene najkasnije do 16.07.2020. godine do 08:00 sati neovisno o načinu dostave. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama.

2.     Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene, o čemu odluku donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja. Natječaj će se održati ako u postupku sudjeluje i samo jedan natjecatelj.

3.     Odabrani natjecatelj dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji s Općinom Općine Bizovac  najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude u protivnom će se smatrati da je odustao od kupoprodaje. Ukupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene kupac je dužan isplatiti prodavatelju u roku od  dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji.

 

III.    PONUDA

Pisane ponude natjecatelja podnose se u zatvorenim omotnicama, a moraju sadržavati:

Zahtjev  u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja, adresa i OIB.

-          Iznos ukupne ponuđene kupoprodajne cijene, a koji ne može biti manji od početnog iznosa ukupne kupoprodajne cijene istaknute u tekstu natječaja.

 

IV.    NAČIN PODNOŠENJA PISANIH PONUDA

Pisane ponude za sudjelovanje u Natječaju za prodaju predmetnog osobnog automobila predaju se osobno u uredovno radno vrijeme pisarnice Općine Bizovac ili putem pošte u zatvorenim omotnicama, s naznakom „PONUDA ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI, na adresu: Općina Bizovac, K. Tomislava 89. 31222 Bizovac.   

Prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete, nepotpune prijave i prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Srećko Vuković, v.r.

+Pročitaj više
23/06/2020

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bizovac

 http://www.opcina-bizovac.hr/files/prostorni plan - v. izmjene, javna rasprava.pdf

+Pročitaj više
20/06/2020

Potpora projektima Općine Bizovac

 Sufinanciranje projekta izgradnje javne rasvjete u Brođancima i obnove kurije Normann u Bizovcu

+Pročitaj više
12/06/2020

POPIS POLJOPRIVREDE

 „ Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka.

Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka. Poljoprivredni posjedi bili su 1971., 1981., 1991. i 2001. obuhvaćeni popisom stanovništva.

 

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

 

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o popisu poljoprivrede 2020. objavljena je u NN 64/2020. od 29.5.2020., link: Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020.

 

 

PRIJAVITE SE ZA POPISIVAČE !

 

Dana 8. 6. 2020.  kreće službena prijava za popisivače na  web stranici  Državnog zavoda za statistiku: www.popispoljoprivrede.hr. Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020.

 

Edukacija popisivača u Osječko-baranjskoj županiji planirana je u više grupa, od 24. kolovoza do 12. rujna 2020. godine.

 

Na web stranici www.dzs.hr će biti objavljen javni poziv i link na prijavu na stranici  www.popispoljoprivrede.hr.

 

Prilikom prijave, svaki kandidat, osim osobnih podataka treba popuniti i on-line kratki stručni test o poljoprivredi. Kandidat može samo jednom popuniti prijavu i test.“

+Pročitaj više
20/05/2020

26. Sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 28. svibnja 2020. godine u edukativnom centru u Bizovcu s početkom u 19. sati.
DNEVNI RED
http://www.opcina-bizovac.hr/files/26. sjednica-poziv.pd

+Pročitaj više
15/05/2020

Besplatne instrukcije za maturante

 Zainteresirani se mogu prijaviti do 20. svibnja 2020.

+Pročitaj više