KOMUNALNO GOSPODARSTVO


ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komualnog otpada.pdf
ODLUKA O ZAJEDNIČKOJ PROVEDBI MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom.pdf
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom 
CJENIK UNIKOMAARHIVA

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan gospodarenja otpadom Opcine Bizovac.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o povjeravanju poslova odvoza komunalnog otpada.pdf


URBANIZAM d.o.o. Valpovo
CJENIK USLUGA
www.urbanizam-valpovo.hr/wp-content/uploads/2018/09/cjenik-usluga-ilovepdf-compressed_rotated-1.pdf
RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA  
http://www.opcina-bizovac.hr/files/raspored odvoza 2019.pdf
www.urbanizam-valpovo.hr/wp-content/uploads/2018/12/Raspored-odvoza-201917555-ilovepdf-compressed.pdf
RASPORED ODVOZA MOBILNE JEDINICE
www.urbanizam-valpovo.hr/wp-content/uploads/2019/02/2-RASPORED-MOBILNOG-RECIKLAZNOG-DVORISTA-01.03.19..pdf

ADRESA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Reciklažno dvorište Valpovo je u suvlasništvu i Općine Bizovac i na raspolaganju je svim korisnicima s područja Općine Bizovac, a nalazi se na adresi: Sunčana bb Valpovo.

Reciklažno dvorište Valpovo je na raspolaganju svim korisnicima sa područja Grada Valpova, Općina Bizovac, Koška i Petrijevci svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 07:00-20:00 sati te subotom od 07:00 do 22:00 sata ( Dnevna pauza od 10:00-10:30 te od 17:00 do 17:30). Nedjeljom i blagdanima reciklažno dvorište neće raditi.

Na Reciklažno dvorište Valpovo korisnici usluga mogu, uz predočenje osobne iskaznice dopremiti i odložiti sljedeće vrste otpada:

·        kiseline, lužine i otapala; fluorescentne cijevi i otpad koji sadrži živu; odbačenu opremu koja sadrži klorofluorougljike; boje: tiskarske boje, ljepila i smole; električnu i elektroničku opremu;
drvo koje sadrži opasne tvari; metale i ambalažu od metala; papir i karton te ambalažu od papira i kartona; kompozitnu ambalažu i ambalažu onečišćenu opasnim tvarima; metalnu ambalažu uključujući prazne spremnike pod tlakom; fotografske kemikalije; pesticide; jestiva i motorna ulja i masti; deteržente; citotoksike i citostatike; tekstil i odjeću; staklo i staklenu ambalažu; plastiku i ambalažu od plastike;

Pravnim osobama odlaganje otpada na Reciklažno dvorište Valpovo nije dozvoljeno. Obveza im je otpad zbrinjavati putem ovlaštenih sakupljača i oporabitelja.

Koristimo ovu priliku zahvaliti se svim našim korisnicima na iznimnom doprinosu pri izdvajanju i selektiranju korisnog otpada unutar vaših kućanstava. Vaše aktivno učešće je prva stavka u procesu recikliranja i izravna pomoć razvoju gospodarstva, očuvanju prirodnih resursa i smanjenju ukupne količine otpada na čemu smo Vam iznimno zahvalni.


REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ registar komunalne infrastrukture pdf.