Kontakt


OPĆINA BIZOVAC

radno vrijeme :         07,00 do 15,00 h
rad sa strankama:    07,00 do 15,00 h
dnevni odmor:          10,30 do 11,00 h

OPĆI PODACI
Bizovac, Kralja Tomislava 89,
tel: 031/ 675-301
fax: 031/ 675-674
Web stranica : www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr
Matični broj :   2576848
OIB :  31800017596

Općinski načelnik:
Srećko Vuković
Tel: 031/ 675 -301
Mob: 099 / 4373003
Fax: 031 675 674
Mail: nacelnik@opcina-bizovac.hr

RAD NAČELNIKA SA STRANKAMA
Četvrtkom od 9,00 do 12,00 sati

Jedinstveni upravni odjel
Pročelnica: Romana Kranjčević, dipl. iur.
Tel: 031/ 675 -301;
Mob: 091 / 444-4162
Fax: 031 675 674
Mail: procelnik@opcina-bizovac.hr

Općinsko vijeće
Predsjednik vijeća: Nikola Lacković
Tel: 031/ 675 -301;
099/ 4353118
Fax: 031/ 675 674
Potpredsjednici vijeća:
Jadranka Fišer
Igor Jakopiček


Vlastiti pogon
Viši stručni suradnik za stambeno komunalne poslove:
Željko Franjić
Tel: 031/ 675 -301,
Fax: 031/ 675 674
Mob: 091/5024191

Komunalni redar
Dubravko Perlić
031/675 301
099 529 1687