Kontakt

Općina Bizovac

Bizovac, Kralja Tomislava 89,
tel: 031/ 675-301
fax: 031/ 675-674
Web stranica : www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr
Matični broj :   2576848
OIB :  31800017596

Općinski načelnik:
Srećko Vuković
Tel: 031/ 675 -301
Mob: 099 / 4373003
Fax: 031 675 674
Mail: nacelnik@opcina-bizovac.hr

Zamjenica Općinskog načelnika:

Tanja Tavić
tel: 031/ 675-301
mob: 098 / 9076856

RAD NAČELNIKA SA STRANKAMA
Četvrtkom od 9,00 do 12,00 sati

Jedinstveni upravni odjel
Pročelnik: Nediljko Pušić, dipl. iur.
Tel: 031/ 675 -301;
Mob: 099 / 2163309
Fax: 031 675 674
Mail: procelnik@opcina-bizovac.hr

Općinsko vijeće
Predsjednik vijeća: Milan Kranjčević
Tel: 031/ 675 -301;
098/ 9823023
Fax: 031/ 675 674
Potpredsjednici vijeća:
Nikola Lacković
Ivica Lovrinčević

Vlastiti pogon
Stručni suradnik za komunalne poslove:
Željko Franjić
Tel: 031/ 675 -301,
Fax: 031/ 675 674
Mob: 091/5024191