Proračun općine


PRORAČUN ZA 2024. GODINU 

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.
http://wwww.opcina-bizovac.hr/files/prijedlog proračuna za 2024. pdf.

USVOJEN PRORAČUN ZA 2024.
http//:www.opcina-bizovac.hr/files/usvojen proračun za 2024.pdf.

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PROAČUNA ZA 2024
http//:www.opcina-bizovac.hr/files/odluka o izvršavanju Proračuna za 2024. pdf

PRORAČUN  ZA  2023.GODINU


PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.
http://www. opcina-bizovac.hr/files/prijedlog proračuna za 2023. pdf

USVOJEN PRORAČUN ZA 2023.
http://www. opcina-bizovac.hr/files/usvojen proračun za 2023. pdf.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/obrazloženje proračuna za 2023. pdf

1.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIZOVAC ZA 2023. GODINU
http;//www.opcina-bizovac.hr/files/1. izmjene i dopune.pdf


POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2023.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ polugodišnji izvještaj za 2023.pdf

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIZOVAC ZA 2023. GODINU
http://www.opcina-bizovac.hr/files/2. izmjene i dopune.pdf

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godišnji financijski izvještaj za razdoblje 1.1 do 31.12.2023.

BILJEŠKE UZ GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ bilješke uz Godišnji financijski izvještaj.pdf

REFERENTNA STRANICA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ referentna stranica.pdf

POTVRDA O PREDANOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ potvrda o predanom godišnjem izvještaju.pdf

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - USVOJEN
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnji financijski izvještaj - usvojen. pdf

ARHIVA PRORAČUNA

PRORAČUN 2012. godine

http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2012.pdf

PRORAČUN 2013. godine
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2013.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/BILANCA - 2013.pdf
PRORAČUN 2014. godine
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2014 godinu II.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2014 - 1. izmjene.pdf

PRORAČUN 2015. godine
Usvojen proračun
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015.pdf
Polugodišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015-polugodisnji izvjestaj.pdf
Godišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2015-godisnji izvjestaj.pdf
Proračun za građane
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun u malom za 2015.pdf

PRORAČUN 2016. godine
Prijedlog proračuna
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - prijedlog.pdf
Usvojen proračun
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2016..pdf
Proračun za građane
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - u malom.pdf I. Izmjena proračuna
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - 1. izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2016 - 2. izmjene.pdf 
Polugodišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Polugodisnji izvjestaj za 2016..pdf
Godišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnj izvjestaj za 2016.pdf PRORAČUN 2017. godine
Prijedlog proračuna
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2017.pdf
Usvojen proračun
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2017..pdf
Proračun u malom
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun u malom za 2017.pdf
Polugodišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2017. - polugodisnji.pdf
Odluka o Izmjenama proračuna
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2017. - 1. izmjene.pdf
Godišnji izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnji obracun proracuna za 2017.pdf
PRORAČUN 2018. godine
PRIJEDLOG PRORAČUNA 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2018 - prijedlog.pdf
USVOJEN PRORAČUN ZA 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2018, usvojen III Excel.pdf PRORAČUN U MALOM 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun u malom za 2018..pdf
Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun za 2018 -1. izmjene.pdf
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2018 -2. izmjene.pdf
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/pougodisnji 2018.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Obrasci finacijskih izvještaja
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2018-12.xls
FINA-potvrda o predaji
http://www.opcina-bizovac.hr/files/potvrda o predaji.pdf
Godišnji izvještaj-usvojen
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godisnji Izvjestaj-2018..pdf
Bilješke uz finacijski izvještaj
http://www.opcina-bizovac.hr/files/biljeske 2018.pdf
PRORAČUN 2019. godine
PRIJEDLOG PRORAČUNA 2019.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2019..pdf
USVOJEN PRORAČUN ZA 2019.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2019. usvojen.pdf
PRORAČUN U MALOM 2019 http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun u malom 2019..pdf
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/polugodisnji izvjestaj za 2019.pdf
1. IZMJENE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2019. 1. IZMJENE.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
Obrasci finacijskih izvještaja
http://www.opcina-bizovac.hr/files/izvjestaj 2019,potpisan.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2019-12.xls
FINA - potvrda o predaji
http://www.opcina-bizovac.hr/files/predaja izvješća 2019.pdf
Bilješke uz finacijske izvještaje
http://www.opcina-bizovac.hr/files/biljeske godisnji 2019.doc
Godišnji izvještaj-usvojen

PRORAČUN 2020. godine

PRIJEDLOG PRORAČUNA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/prijedlog proracuna 2020.docx
USVOJEN PRORAČUN
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2020.docx
PRORAČUNU MALOM
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun u malom za 2020..docx
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Polugodisnji izvjestaj za 2020 godinu.pdf
REBALANS PRORAČUNA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2020 I izmjene.pdf
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnji obračun proracuna 2020.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun 2020-12.xls
http://www.opcina-bizovac.hr/files/bilanca 2020-12 BM.pdf

PRORAČUN 2021. godine
PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.
USVOJEN PRORAČUN ZA 2021. 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2021.pdf
PRORAČUN U MALOM
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun u malom za 2021..pdf
I REBALANS PRORAČUNA 
https://www.opcina-bizovac.hr/userfiles/file/1Rebalans%202021.pdf
II REBALANS PRORAČUNA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proračun 2021- II izmjene. pdf

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/polugodišnji izvještaj.pdf

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - REFERENTNA STRANICA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnji financijski izvještaj proračuna referentna stranica.pdf

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/bilješke uz godišnji financijski izvještaj proračuna pdf

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ- FINA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ godišnji financijski izvještaj proračuna 31.12. FINA

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - USVOJEN
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnji financijski izvještaj usvojen.pdf.

PRORAČUN 2022. godine

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/prijedlog proračuna 2022.pdf
USVOJEN PRORAČUN ZA 2022.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proračun za 2022. pdf
PRORAČUN U MALOM 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ proračun u malom za 2022 . pdf

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIZOVAC ZA 2022. GODINU
httt://www.opcina-bizovac.hr/files/ proračun - 1. izmjene i dopune. pdf

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIZOVAC ZA 2022. GODINU
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proračun -2. izmjene i dopune.pdf

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/polugodišnji izvještaj 2022.pdf

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BIZOVAC ZA 2022. GODINU
http://www.opcina-bizovac.hr/files /proračun 3. izmjene i dopune pdf.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ - REFERENTNA STRANICA
http;//www.opcina-bizoavc.hr/files/ godišnji financijski izvještaj proračuna -referentna stranica

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnji financijski izvještaj proračuna

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ
http://www.opcina-bizovac.hr/files/bilješke uz izvještaj

GODIŠNJI FINANCJSKI IZVJEŠTAJ - USVOJEN
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnji financijski izvještaj usvojen pdf