Obrasci


http://www.opcina-bizovac.hr/files/OBRAZAC - Prijava radnog vremena.pdf

KOMUNALNO GOSPODARSTVO
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac - komunalna naknada.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac - komunalni nered.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac - postave terase.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Obrazac - koristenje javne povr.pdf

SOCIJALNA SKRB
http://www.opcina-bizovac.hr/files/OBRAZAC - ogrijev.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/OBRAZAC - rodilje.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/OBRAZAC- troškovi stanovanja.pdf

SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA IZVAN OPĆINE BIZOVAC
http://www.opcina-bizovac.hr/files/OBRAZAC - dječji vrtić 

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/OBRAZAC - privola

POLJOPRIVREDA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/obrazac EN - P.xls
POTPORE POLJOPRIVREDI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/obrasci2022.pdf

UDRUGE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ obrazac financijskog izvještaja. xls.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ obrazac prijave programa i projekta proračuna.pdf
http://www. opcina-bizovac.hr/files/izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ privola za prikpljanje i obradu osobnih podataka.pdf

JAVNA PRIZNANJA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ prijedlog kandidata
http://www.opcina-bizovac.hr/files/očitovanje o kandidaturi
http://www.opcina-bizovac.hr/files/privola

OBRAZAC ZAHTJEVA  ZA  IZDAVANJE POTVRDE / UVJERENJA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ obrazac zahtjeva zaizdavanje potvrda

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
http://www.opcina-bizovac.hr/files /zahtjev za pristup informacijama
http://www. opcina-bizovac.hr/files/zahtjev za isprvak ili dopunu informacija
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zahtjev  zaponovnu uporabu informacija
http:/www.opcina-bizovac.hr/files/ žalba protiv rješenja
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ žalba šutnja uprave

STIPENDIJE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zahtjev za dodjelu stipendije
http://www.opcina-bizovac.hr/files/izjava o zajedničkomkućanstvu
http://www.opcina-bizovac.hr/files/privola za prikupljanje i obradu osonih podataka
http://www.opcina-bizovac.hr/files/zahtjev za ispravak/brisanje osobnih podataka
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ izjava da nisam korisnik druge stipendije